Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Parowanie roślin

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zbyt znaczny ubytek wody, nie uzupełniany dostatecznie szybko jej dopływem od korzeni, prowadzi do zamykania się szparek i do silnego Obniżenia się transpiracji. Roślina zatem może nie tylko regulować gospodarkę wodną stosownie do swych potrzeb, lecz może nawet w pewnym zakresie modyfikować natężenie parowania, proces czysto fizyczny, uwarunkowany szczególnymi cechami jej budowy. Jeżeli mimo to wystąpi taki układ warunków środowiska, że roślina traci na rzecz atmosfery więcej pary wodnej, niż może dopłynąć wody przez naczynia, rozpoczyna się stopniowy proces wysuszania błon i plazmy komórek epidermalnych. Proces ten stanowi dalszą przeszkodę w utracie wody, poprzedzającą całkowite zwiędnięcie. Wiele szczegółów w budowie anatomicznej i morfologicznej roślin wskazuje, że w związku z koniecznością zachowania odpowiedniego bilansu wodnego pojawiają się specyficzne cechy adaptacyjne, One to pozwalają pewnym gatunkom na egzystencję w stosunkowo suchym klimacie, w którym inne gatunki nie byłyby zdalne utrzymać się przy życiu. Dokładniejsze rozpatrzenie tych cech przystosowawczych stanowi niezwykle interesujący dział ekologii roślin: sprawy te zostały omówione częściowo w morfologii. Są to zagadnienia niezwykle interesujące także z punktu widzenia geografii roślin. Parowanie roślin wykazuje na ogół pewną rytmikę dobową. Natężenie transpiracji wzrasta w godzinach przedpołudniowych równolegle ze wzrostem natężenia światła i temperatury. Maksymalną wartość osiąga w późnych godzinach przedpołudniowych, a wieczorem ponownie spada, jeżeli wcześniejsze zamkniecie sie szparek nie spowoduje odchyleń Od Owej rytmiki związanej z dziennymi zmianami wilgotności względnej powietrza (często występuje zahamowanie transpiracji w godzinach południowych). Roślina może w ciągu chłodnej i wilgotnej nocy uzupełnić straty wody, gdy w ciągu dnia wystąpi w niej ujemny bilans wodny, wywołany intensywnym parowaniem. Wynika z tego jasno, że zespół czynników atmosferycznych wywiera niezwykle wyraźny wpływ na dzienny przebieg transpiracji. [hasła pokrewne: abakus konin, polimyksyny, gimnazjum nr 2 kwidzyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Parowanie roślin”

 1. Cabbie Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do żylaki[...]

 2. Jigsaw Says:

  Bzdety piszecie i tyle

 3. Alicja Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olej posmażalniczy[...]

 4. Crash Test Says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

Powiązane tematy z artykułem: abakus konin gimnazjum nr 2 kwidzyn polimyksyny