Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Powstanie monopoli

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Powstanie monopoli oznacza przejście od rynku wolnokonkurencyjnego do rynku monopolistycznego, na którym monopolista dowolnie wyznacza cenę kierując się motywem największego zysku. Między formą rynku wolnokonkurencyjnego i zmonopolizowanego mogą istnieć różne formy pośrednie, określone przez ilość, siłę i wzajemne oddziaływanie uczestników. KAPITAŁ I WARTOSC DODATKOWA 1. Przemiana pieniądza w kapitał Gospodarka kapitalistyczna jest najwyższą, najbardziej rozwiniętą formą gospodarki towarowej. Formę towarów przybierają nie tylko wszelkie produkty pracy ludzkiej, ale także siła robocza bezpośrednich producentów, którzy zostali pozbawieni środków produkcji i przekształceni z samodzielnych wytwórców w robotników najemnych. Srodki produkcji skupione i zmonopolizowane zostały w rekach nielicznej grupy właścicieli, kapitalistów. W tych warunkach celem działalności gospodarczej prywatnych przedsiębiorstw kapitalistycznych jest osiąganie maksymalnych zysków w drodze wyzysku najemnych robotników. W prostej gospodarce towarowej punktem wyjścia i zakończeniem działalności producenta drobnotowarowego są towary o jednakowej wartości wymiennej ale różnej wartości użytkowej. Pieniądz spełnia w tym procesie rolę środka ułatwiającego wymianę towarową, pośrednika w wymianie jednej wartości użytkowej na inną. Dla kapitalisty natomiast pieniądz jest nie tylko środkiem cyrkulacji jest ucieleśnieniem bogactwa i środkiem służącym do jego pomnażania, do osiągnięcia zysku. Każdy kapitalista, wprowadzając do produkcji lub wymiany określoną sumę pieniędzy, ma na celu otrzymanie sumy większej od tej którą pierwotnie wyłożył. W procesie cyrkulacji kapitalistycznej pieniądz służy przedsiębiorcy kapitalistycznemu do osiągania zysku, staje się kapitałem gdzie suma wartości, która przynosi zysk, wartość dodatkową, tj. nadwyżkę ponad pierwotnie wyłożoną sumę. Przemiana pieniądza w kapitał Kapitalista rozpoczyna swoją działalność Od kapitału pieniężnego. W gospodarce towarowej ucieleśnieniem wszelkiego bogactwa jest pieniądz; nagromadzenie pieniędzy jest warunkiem i punktem wyjścia wszelkiej działalności kapitalistycznej. [przypisy: chlortalidon, wyścig z czasem filmweb, nerw bloczkowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Powstanie monopoli”

 1. Mr. Gadget Says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

 2. Tadeusz Says:

  [..] Cytowany fragment: wypełnianie zmarszczek[...]

 3. Take Away Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 4. Gaja Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: podolog[...]

 5. Swampmasher Says:

  Nie ufam lekarzom

Powiązane tematy z artykułem: chlortalidon nerw bloczkowy wyścig z czasem filmweb