Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Wielkość efektywnego popytu na poszczególne towary

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Inaczej przedstawia się sytuacja w kapitalistycznej gospodarce towarowej. Produkcja towarowa, oparta na społecznym podziale pracy, z jednej strony łączy wszystkich producentów w jeden organizm gospodarczy zespolony licznymi więzami i wzajemnymi zależnościami, z drugiej za w wyniku wyodrębnienia i odosobnienia poszczególnych wytwórców, panowania. prywatnej własności środków produkcji przeciwstawia ich sobie wzajemnie, co prowadzi do zaciętej walki konkurencyjnej i w konsekwencji do żywiołowego rozwoju produkcji i wymiany. Więź między produkcją i zapotrzebowaniem nie jest bezpośrednia. Produkcja społeczna w wolnokonkurencyjnej gospodarce kapitalistycznej nie jest zorganizowana w skali ogólnogospodarczej. Społeczny charakter produkcji współpraca i współzależność wytwórców towarów – ujawnia się dopiero na rynku, w masowych taktach wymiany towarów, produktów pracy poszczególnych producentów. Przez rynek rozumiemy ogół stosunków wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi. Jeżeli zaś zapotrzebowanie wyraża tylko potrzeby mające pokrycie w realnej sile nabywczej konsumentów, to taki popyt nazywamy popytem efektywnym. Na rynku ujawnia się tylko popyt efektywny. Badanie popytu potencjalnego może ułatwić przewidywanie czy planowanie kształtowania się popytu efektywnego w przyszłości, gdyż popyt potencjalny może na skutek podniesienia dochodów ludności czy. potanienia danych dóbr – stać się przynajmniej częściowo popytem efektywnym. Wielkość efektywnego popytu na poszczególne towary zależy od wielu czynników: od potrzeb i upodobań społeczeństwa, od jego realnych dochodów, a wreszcie od ceny: Cena jest tym czynnikiem, który najbardziej dynamicznie wpływa na wielkość popytu. Podaż i popyt nie są oczywiście zjawiskami autonomicznymi, lecz wynikają z produkcji z jednej strony, a podziału i sposobu życia – z drugiej. Stosunki rynkowe są więc przedłużeniem, wyrazem stosunków produkcji i podziału. [podobne: przydomowe oczyszczalnie ścieków, mozaika tytoniowa, lek clatra ]

Tags: , ,

No Responses to “Wielkość efektywnego popytu na poszczególne towary”

 1. Jokers Grin Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu obdukcje warszawa[...]

 2. Keystone Says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 3. Alex Says:

  [..] Cytowany fragment: laboratorium pomiarowe[...]

 4. Marek Says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 5. Leon Says:

  [..] Cytowany fragment: ćwiczenia[...]

 6. Marianna Says:

  Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

Powiązane tematy z artykułem: kol med krotoszyn lek clatra mozaika tytoniowa