Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Wzrost elongacyjny

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Z reguły jednak cecha charakterystyczna czynników wzrostowych polega na tym, że regulują one nie pojedyncze reakcje chemiczne, lecz całe łańcuchy reakcji, czyli kompleksowe procesy fizjologiczne, m. in. pewne zjawiska wzrostowe. Rozważania nad znaczeniem oddychania wskazują, że procesy syn tetyczne związane ze wzrostem wymagają zwiększonego wkładu energii, Wynika stąd, że pomiędzy szybkością wzrostu a natężeniem oddychania musi istnieć ścisła zależność. Jednak tylko mała część energii zużywanej w procesach wzrostu zostaje związana chemicznie w powstających podczas tych procesów cząsteczkach. Większa jej część służy, mówiąc obrazowo, do utrzymania mechanizmu wzrostowego w ruchu i ostatecznie rozprasza się w formie ciepła. Wzrost elongacyjny. W porównaniu do wzrostu plazmatycznego mamy nieco obszerniejsze wiadomości o wzroście elongacyjnym, Podczas tego etapu wzrostu komórka pobiera intensywnie wodę, tworząc wodniczki i zwiększając znacznie swą objętość. Rozwijanie Się pączków liściowych na wiosnę, pojawianie się na drzewach w ciągu niewielu dni w pełni wykształconych kwiatów — są to wszystko przykłady wzrostu elongacyjnego. Zawiązki embrionalne kwiatów zazwyczaj są już gotowe pod koniec poprzedniego lata, wzrost elongacyjny wywołuje tylko ich powiekszenie i rozrastanie się. W pewnych przypadkach wzrost elongacyjny przebiega Szczególnie szybko, lecz masa plazmy nie zwiększa się. Wzrastają jedynie zawartość wody w komórce, szczególnie w wakuoli, oraz rozmiary błon komórkowych. Zwiększenie się bowiem rozmiarów komórek jest często tak znaczne, że cienkie błony komórek embrionalnych szybko zostałyby rozerwane. W innych przypadkach stwierdzono, Że podczas wzrostu elongacyjnego może również następować wzrost plazmy, nie jest on jednak związany bezpośrednio ze wzrostem elongacyjnym. Mechanizm wzrostu elongacyjnego, zjawiska nie mającego odpowiednika świecie zwierzęcym, jest niezwykle interesujący, lecz nie został jeszcze całkowicie poznany. Znaczne i nagłe zwiększenie natężenia pobierania wody przez komórkę pozwala przypuszczać, że: towarzyszy mu nagły wzrost siły ssącej. [podobne: przykłady chorób genetycznych, stomatologia wrocław, badanie witaminy d3 cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie witaminy d3 cena przykłady chorób genetycznych stomatologia wrocław