Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Rozliczenia clearingowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Wysiłki tych mocarstw dały tylko częściowe i przejściowe rezultaty. Powstały przeciwstawne, zwalczające się strefy dominacji dolara czy funta, ale nawet w ramach tych stref waluty Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii nie mogły uniezależnić się od- złota jako powszechnego ekwiwalentu. Drugim nowym zjawiskiem w obrotach handlu swiatowego jest rozpowszechnienie się clearingowej formy rozliczeń międzynarodowych. Rozliczenia clearingowe opierają się na zasadzie równoważenia dostaw towarów pod względem wartości i terminów przez umawiające się kraje. W 1937 r. umowy clearingowe obejmowały 12% importu światowego. Po woj- -nie około 50% rozliczeń międzynarodowych świata kapitalistycznego dokonuje się .za pośrednictwem clearingu. Na rynku krajowym dokonuje się jednocześnie wiele – transakcji handlowych. Do ich dokonywania konieczne są pieniądze, które wystąpią na rynku w roli środka cyrkulacji. Im więcej towarów sprzedaje się i kupuje w danym okresie, tym więcej pieniędzy potrzeba do ich realizacji. Ilość potrzebnych pieniędzy zależy nie tylko od ilości transakcji handlowych, ale także od wysokości cen rynkowych. Ilość pieniędzy niezbędnych do obiegu jest więc proporcjonalna do sumy cen towarów sprzedanych na rynku. Jednakże suma cen towarów nie jest jedynym czynnikiem określającym ilość potrzebnych do obiegu pieniędzy. Ponieważ w określonej jednostce czasu każda jednostka monetarna uczestniczy w wielu transakcjach handlowych, ilość pieniędzy niezbędnych do obiegu jest tym mniejsza, im większa jest szybkość ich obiegu. Wynika stąd, że ilość pieniędzy niezbędnych do obiegu będzie się równała sumie cen towarów podzielonej przez średnią szybkość obiegu jednoimiennych monet. Możemy to wyrazić wzorem: gdzie: Ip – ilość pieniędzy potrzebnych do obiegu; s, – suma cen sprzedawanych towarów; vp – średnia szybkość obiegu pieniędzy. [więcej w: aparat słuchowy dofinansowanie, medycyna na ukrainie cena, kardiolog od czego jest]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy dofinansowanie kardiolog od czego jest medycyna na ukrainie cena