Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Ciśnienie osmotyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W komórkach miękiszu korowego korzenia stwierdzano zazwyczaj ciśnienia osmotyczne w granicach Od 5 do 15 atm. W pędach, w miarę Oddalania się od korzeni, ciśnienie osmotyczne wzrasta osiągając maksimum w komórkach tkanek liścia (30—40 atm.). W komórkach dolnej epidermy liści czerwonego buka stwierdzono ciśnienie 13,7 atm., w miękiszu gąbczastym 21,1 atm. a w miękiszu palisadowym 37,6 atm. Rośliny, żyjące na glebach bardzo suchych, np. na pustyniach, lub rosnące na glebach solniskowych, często spotykanych na wybrzeżach morskich, wykazują zwykle bardzo wysokie wartości osmotyczne soku komórkowego. U roślin tych stwierdzono ciśnienia przekraczające 100 atm. Tak wysokie wartości powstają przypuszczalnie w związku z trudnościami, na jakie napotykają rośliny żyjące na takich stanowiskach przy pobieraniu wody z gleby w drodze osmozy. Niektóre pleśnie mogą się rozwijać na bardzo stężonych roztworach cukru i przystosowywać się do wzrastających stężeń pożywki. Pobieranie wody przez system korzeniowy W poprzednich rozdziałach rozpatrzono siły, za pomocą których komórki roślinne, drogą osmozy czy pęcznienia, zdobywają wodę niezbędną do normalnego rozwoju, jeżeli znajdują się z nią w bezpośrednim kontakcie. Tylko rośliny podwodne oraz pewne epifity opatrzone włoskami chłonnymi pobierającymi czynnie wodę deszczową wchodzą W bezpośredni kontakt z wodą całą swoją powierzchnią. Tutaj należy również zaliczyć komórki miękiszowe przylegające bezpośrednio do naczyń przewodzących wodę. Pobieranie wody przez korzeń. Grudka gleby ze znajdującymi się nie, właściwe organy roślin lądowych przystosowane do pełnienia tej funkcji, jest zjawiskiem bardziej skomplikowanym z uwagi na możliwość tylko częściowego wykorzystania wody glebowej. Komplikacje pochodzą nie tylko stąd, że woda glebowa jest rozcieńczonym roztworem soli i wskutek tego ma sama pewną wartość osmotyczną, lecz również i stąd, Że część wody glebowej jest mniej lub bardziej silnie związana przez cząstki gleby, wskutek czego jej oderwanie napotyka znaczny opór. [hasła pokrewne: abakus konin, polimyksyny, gimnazjum nr 2 kwidzyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Ciśnienie osmotyczne”

  1. Drop Stone Says:

    na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

  2. Florian Says:

    Article marked with the noticed of: Mleko jaglane[...]

  3. Rooster Says:

    Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

Powiązane tematy z artykułem: abakus konin gimnazjum nr 2 kwidzyn polimyksyny