Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Sole mineralne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Sole mineralne, w przeciwieństwie do wielu substancji organicznych, należą do związków o słabej zdolności adsorpcyjnej, Ważnym jednak momentem przy ich adsorpcji jest obecność silnego ładunku elektrycznego. Ponieważ rozdział Obu jonów tworzących cząsteczkę wymagałby użycia zbyt wielkich sił elektrycznych, zdolność adsorpcyjna soli mineralnych składa się z sumy zdolności adsorpcyjnych obu jonów—kationu i anionu. Zdolność adsorpcyjna anionów (przy tym samym kationie) układa sie w następujący szereg: OH > SCN > J > Nog > Br > Cl > HP04> SO,. Szereg adsorpcyjny kationów (przy tym samym anionie) wygląda następująco: H > Ag > Hg > Al > Zn > Mg > ca > NH, > Cs > Rb > K > NA > Li. Jon o silniejszej zdolności adsorpcyjnej może wyprzeć z adsorbenta jon adsorbujący Się słabiej i zajął jego miejsce. Na tej zasadzie opiera się tzw. adsorpcja wymienna. Przy adsorpcji wymiennej z danej soli zostaje zaadsorbowany tylko jeden jon, który równocześnie wypiera z adsorbenta inny jon, słabiej związany; jon wyparty przechodzi do roztworu- jako partner jonu nie zaadsorbowanego. W ten sposób pozornie dochodzi do adsorpcji tylko jednego jonu. Wodorotlenek żelaza, glinu, kwas krzemowy, kaolin, również białko plazmy — adsorbenty, które mają własny silny ładunek elektryczny, adsorbują zazwyczaj drogą wymiany tylko jeden z obu jonów. Nagromadzanie się soli mineralnych w komórce odbywa się zatem nie tylko dzięki Wiązaniu chemicznemu, lecz również przez adsorpcję. Przypuszczać więc można, że odgrywa ona również ważną rolę przy przenikaniu związków chemicznych przez zewnętrzne warstwy plazmy. Skomplikowane zależności natury chemicznej i elektrycznej zachodzące pomiędzy cząsteczkami dyfundującymi a cząsteczkami sieci warstwy granicznej plazmy mają prawdopodobnie charakter adsorpcji lub adsorpcji wymiennej. Współzależnością pomiędzy stopniem rozpuszczalności a zdolnością adsorpcyjną można wyjaśnić zjawisko wnikania substancji chemicznych do komórki zależnie od stopnia ich rozpuszczalności w lipoidach nagromadzonych w warstwie granicznej plazmy. [patrz też: salus siedlce piłsudskiego, magra dębica, proliver cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Sole mineralne”

 1. Slow Trot Says:

  Co roku co innego pisza

 2. The Flying Mouse Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: tabletki na gardło[...]

 3. Waylay Dave Says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 4. Marianna Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: miód[...]

 5. Ewa Says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: magra dębica proliver cena salus siedlce piłsudskiego