Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Samodzielny drobny wytwórca

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Samodzielny drobny wytwórca sam decyduje o sposobie zużycia swojej siły roboczej. Nie musi jej sprzedawać, gdyż ma własne narzędzia pracy, własny warsztat produkcyjny, wytwarza w nim towary na sprzedaż i w ten sposób osiąga dochód ze swej pracy, jednakże ruina drobnych producentów pozbawiła większość z nich środków produkcji, zmusiła ich do sprzedaży jedynej własności, jedynego towaru, który im pozostał – siły roboczej. Robotnik, sprzedając swą siłę roboczą, zobowiązuje się do pracy w przedsiębiorstwie kapitalistycznym. Nabywca siły roboczej, przedsiębiorca kapitalistyczny, uzyskuje prawo dysponowania w procesie produkcji- zdolnością do pracy wynajętego robotnika oraz przywłaszcza sobie wytworzone przez niego produkty. Siła robocza, podobnie jak każdy towar, ma wartość użytkową. Rozpatrzmy teraz, co określa wartość siły roboczej. Mówiąc, że siła robocza w gospodarce kapitalistycznej staje się towarem, zdajemy sobie w pełni sprawę. z tego, że jest ona specjalnym towarem, różniącym się od innych towarów, produktów pracy ludzkiej, takich jak buty, chleb, czy zegarki. Nie pojawia się na rynku tak jak one, w wyniku zwykłego procesu produkcji, lecz jest nieodłącznie powiązana z osobowością człowieka. Nie możemy określać jej wartości – tak jak określamy wartość innych towarów, zwykłych produktów pracy ludzkiej – czasem społecznie niezbędnym do ich wytworzenia. Robotnik, aby żyć i pracować, musi zaspokajać swoje potrzeby, musi jeść, mieszkać, nosić ubranie itd. Zużywa pewną określoną ilość środków utrzymania, ażeby zachować, tzn. stale odtwarzać, swoją siłę roboczą. Na wytworzenie tych środków utrzymania zużyta została określona ilość pracy ,j ludzkiej. Oznacza to, że do odtworzenia siły roboczej jest konieczna określona ilość pracy, taka ilość, jaka jest konieczna do wytworzenia środków utrzymania robotnika, Przez środki utrzymania należy rozumieć oczywiście wszelkie dobra i usługi, które robotnik konsumuje, aby zaspokoić swoje różnorodne potrzeby, [hasła pokrewne: chlortalidon, wyścig z czasem filmweb, nerw bloczkowy]

Tags: , ,

No Responses to “Samodzielny drobny wytwórca”

 1. Mental Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 2. Agata Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do miód manuka[...]

 3. Piotr Says:

  nauka i medycyna jest potrzebna

 4. Marek Says:

  Article marked with the noticed of: bezpieczne modelowanie ust[...]

 5. Łucja Says:

  Ja polecam suplement wapń

 6. Nacho Says:

  Article marked with the noticed of: medycyna sportowa[...]

 7. Andrzej Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: chlortalidon nerw bloczkowy wyścig z czasem filmweb