Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Ruch cen wokół wartosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Ruch cen wokół wartości jest zatem, z jednej strony, wynikiem powstających ustawicznie dysproporcji między produkcją a zapotrzebowaniem społecznymi z drugiej strony – czynnikiem doprowadzającym do koniecznej i możliwej równowagi. Prawo wartości jest więc prawem produkcji towarowej; na jego podstawie działa żywiołowo i automatycznie rynkowy mechanizm równowagi produkcji społecznej. Rynkowy mechanizm prawa wartości nie może jednak prowadzić do osiągnięcia trwałej równowagi w długim okresie, gdyż walka konkurencyjna, sprzeczność interesów między różnymi- grupami producentów, stały postęp techniki, zmiany struktury konsumpcji oraz sprzeczności między interesami kapitalistów i klasy robotniczej sprawiają, że dążenie do równowagi przejawia się przez wahania, stałe odchylanie się od rownowagi i stałe zbliżanie się do niej, a pełna równowaga nigdy nie jest osiągana. Kapitalistyczna wolnokonkurencyjna gospodarka towarowa nie może być regulowana inaczej jak tylko poprzez rynek, poprzez żywiołowo działający mechanizm kształtowania się cen i zysków, poprzez działanie najogólniejszego prawa gospodarki towarowej, prawa wartości. W kapitalizmie monopolistycznym zarówno państwo, jak i wielcy producenci, a zwłaszcza monopole, starają się aktywnie oddziaływać na mechanizm rynkowy usiłując regulować rozmiary produkcji lub ustalić wysokość cen i wreszcie regulować proporcje w produkcji. Nie oznacza to oczywiście,. że mechanizm działania prawa wartości jako regulatora produkcji przestał działać; wręcz przeciwnie – oznacza to, że jest on tylko w mniejszej czy większej mierze świadomie wykorzystywany przez państwo i monopole. Regulująca rola mechanizmu rynkowego w gospodarce kapitalistycznej zmusza do bardziej szczegółowej analizy procesów rynkowych, do jakościowego i ilościowego ujmowania zależności między poszczególnymi wielkościami występującymi na rynku oraz do usta- lania ich funkcjonalnych zależności. [podobne: przydomowe oczyszczalnie ścieków, mozaika tytoniowa, tahitian noni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mozaika tytoniowa pasemka caspariego` tahitian noni