Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Sole mineralne

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Roślina pobiera sole mineralne przez cały okres wegetacji, aczkolwiek maksimum natężenia tego procesu przypada na ogół na początkowe fazy rozwojowe. Wskutek tego przy słabej zdolności selektywnej musi sie nagromadzać w liściach w ciągu okresu wegetacji pewien nadmiar soli, szczególnie soli wapnia. Z tego powodu zawartość wapnia w liściach stale wzrasta; po wyparowaniu wody nadmiar tego pierwiastka osadza się (w postaci węglanów) częściowo w błonie, przede wszystkim w zewnętrznych błonach komórek skórki, a częściowo wydziela się w postaci nierozpuszczalnych soli kwasów organicznych w komórkach (np. jako szczawian wapnia). Opady deszczowe wymywają rozpuszczalne w wodzie, a wydzielone już przez rośliny sole (szczególnie sole potasu) z błon komórkowych. Łuski węglanu wapnia, pojawiające się na brzegach liści niektórych gatunków skalnic, pozostają jako osad po wyparowaniu wody gutacyjnej (czasami sole wapnia są aktywnie wydzielane przez specjalne gruczoły). Znaczenie soli mineralnych w przemianie materii. Pobieranie i przewodzenie soli mineralnych są to procesy wstępne, poprzedzające włączanie soli mineralnych do zasadniczych procesów metabolicznych. W wielu przypadkach funkcje spełniane przez poszczególne pierwiastki nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Sole mineralne spełniają przypuszczalnie funkcje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, pewne sole mineralne lub pierwiastki są niezbędne dla rośliny, ponieważ są składnikami ważnych dla życia substancji organicznych również wówczas, gdy roślina zużywa je w minimalnych ilościach, np. przy syntezie pewnych enzymów, witaminów, hormonów itp. Z drugiej strony sole, które dysocjują na silnie naładowane elektrycznie jony, spełniają bardziej ogólne funkcje regulując właściwości koloidalne ważnych składników plazmatycznych, nie wchodząc z nimi jednak w bezpośrednie połączenia chemiczne. Przy omawianiu zjawiska pęcznienia wspomniano już, że sole lub ich jony Wywierają wpływ na stopień uwodnienia pewnych substancji koloidalnych, zwiększając własny ładunek koloidu przez adsorpcje lub zmniejszając go przez zobojętnianie. [hasła pokrewne: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, metronidazol dla gołębi, badania przed oddaniem krwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania przed oddaniem krwi fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej metronidazol dla gołębi