Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Reakcja popytu na zmiany cen

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Przypuśćmy, że początkowo – przy określonych gustach konsumentów, danym poziomie. dochodów ludności i danej strukturze produkcji – reakcję popytu na zmiany cen wyraża krzywa popytu. Przy cenie p = OM popyt dl =OB jednostek danego towaru. Jeżeli jednak ulegnie zmianie np. moda, przy innych czynnikach nie zmienionych, to przy tej samej, Cenie p = OM popyt może wzrosnąć i np. dz = OC; reakcję popytu na zmianę ceny będzie te- raz wyrażać nowa krzywa II. Mówimy w tym przypadku, że krzywa popytu podniosła się. Popyt może także ulec zmniejszeniu w wyniku ujemnego oddziaływania mody, wtedy na naszym wykresie d3 = OA i krzywą popytu jest krzywa III. Podobnie przy stałej cenie może ulegać zmianom podaż, a krzywa podaży może przesuwać się w górę lub w dół. Następuje to na skutek różnorodnych czynników, które decydują w jakiejś mierze o rozmiarach produkcji. Może być wynikiem wyczerpania się lub odkrycia nowych źródeł surowca, uruchomienia nowych zakładów pracy lub dewastacji starych, czy zmian w technologii produkcji. Oczywiście przy nie zmienionym popycie musi to spowodować zmianę ceny. Stwierdzenie faktu, że zmiany cen powodują zmiany popytu w kierunku odwrotnym do ruchu cen, pokazuje nam istotną zależność między ceną i popytem. Ustalenie tej ogólnej zależności jednak nie wystarcza, gdyż z praktyki wiemy, że w przypadku różnych towarów. zmiana ceny powoduje w różnym stopniu zmianę popytu. Podwyższenie ceny artykułów pierwszej potrzeby, np. chleba, bardzo słabo wpływa na zmniejszenie popytu, a obniżenie ceny tych artykułów spowoduje tylko nieznaczne zwiększenie popytu. Natomiast nawet nieznaczna zwyżka cen niektórych artykułów luksusowych może- spowodować silne ograniczenie ich popytu i odwrotnie – zniżka cen może znacznie zwiększyć zapotrzebowanie na rynku. [przypisy: przydomowe oczyszczalnie ścieków, mozaika tytoniowa, tahitian noni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mozaika tytoniowa pasemka caspariego` tahitian noni