Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Gwałtowna inflacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Gwałtowna inflacja, tzw. hiperinflacja lub inflacja galopująca, dezorganizuje życie gospodarcze i wprowadza zbytnią nerwowość do obrotu towarowego. Ujemne skutki zbyt długo trwającej i zbyt głębokiej nie kontrolowanej inflacji zmuszają państwo do normalizowania obiegu pieniężnego. Władze państwowe, widząc nieuchronność obniżania się wartości pieniądza papierowe na skutek trudności, gospodarczych i obawiając się żywiołowego i niekontrolowanego przebiegu procesu inflacyjnego, same przeprowadzają dewaluację swojej waluty. Dewaluacja jest to oficjalne ustalenie nowej, niższej wartości waluty krajowej, z reguły odpowiadającej faktycznie ukształtowanej wartości pieniądza w wyniku przebiegającej inflacji..Jest to więc faktyczne ustalenie nowej Jednostki pieniężnej, odpowiadającej mniejszej ilości złota. Przyczyną dewaluacji może być także długotrwały ujemny bilans płatniczy w stosunkach z zagranicą i związane. z tym rosnące zadłużenie. Istota i mechanizm działania prawa wartości w gospodarce kapitalistycznej Gospodarka towarowa w warunkach prywatnej własności środków produkcji atomizuje społeczeństwo oddzielając i przeciwstawiając sobie poszczególnych producentów towarów. W gospodarce wolnokonkurencyjnej poszczególni producenci nie wiedzą i nie mogą wiedzieć, ile i jakich towarów potrzebują konsumenci, ile towarów wytwarzają konkurenci, nie wiedzą więc, czy produkty ich pracy znajdą zbyt, czy są potrzebne społeczeństwu. Każde społeczeństwo na danym etapie rozwoju ma określoną strukturę potrzeb wynikających zarówno z warunków naturalnych, w jakich żyje, jak i ze składu demograficznego, stopnia zamożności, poziomu cywilizacyjnego, nawyków i upodobań oraz wielu innych czynników określających poziom i rodzaj konsumpcji indywidualnej i zbiorowej. Struktura produkcji społecznej musi więc dostosować się do struktury zapotrzebowania. Aby wyprodukować potrzebną ilość dóbr, społeczeństwo dysponuje globalnym funduszem pracy żywej ogółu producentów i pracy ucieleśnionej w środkach produkcji. W gospodarce naturalnej każdy producent sam dostosowywał produkcję do potrzeb w ramach gospodarki gromadnej czy indywidualnej, związek między społecznym procesem produkcji a społecznym zapotrzebowaniem był więc bezpośredni. [przypisy: dawstwo szpiku, olej kokosowy na skórę głowy, darmowy dietetyk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowy dietetyk dawstwo szpiku olej kokosowy na skórę głowy