Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Prawo wartości

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Prawo wartości zarówno w prostej gospodarce towarowej, jak i w gospodarce kapitalistycznej jest regulatorem produkcji i wymiany rynkowej. Prawo wartości polega na tym że społecznie niezbędne nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej określają wartość towarów i stanowią podstawę określenia ich ceny. Oznacza to, że podstawą relacji wymiennych towarów jest stosunek między wielkością ich wartości. Wartość wymienna dwóch towarów ma. się tak do siebie, jak mają się do siebie nakłady pracy w nich zawarte. Zasadą działania prawa wartości jest więc ekwiwalentność wymiany jako ogólna prawidłowość przejawiająca się na rynku. Zasada ekwiwalentności wymiany nie oznacza, że zawsze wymieniane są towary o jednakowej wartości, że zawsze cena równa się wartości. Ceny na rynku ulegają wahaniom. Mogą być równe wartości, wyższe od niej lub niższe. Ten ruch cen nie jest jednak przypadkowy. Ceny grawitują wokół wartości odchylając się od niej na skutek określonych przyczyn, przy tym odchylenia te pociągają za sobą ściśle określone następstwa, powodujące ponowne zbliżanie się cen do wartości. Wartość towaru jest więc czynnikiem, który stanowi podstawę cen towarów na rynku. Prawidłowość ta występuje w postaci stałej tendencji rynkowej, zbliżającej ceny do poziomu określonego przez wartość. Zależność tę ilustruje wykres oscylacji cen wokół wartości. Jakkolwiek pod wpływem różnych czynników, głównie popytu i podaży, cena towaru na rynku odchyla się od wartości, niekiedy na długie okresy, to jednak ceny stale Ciążą ku wartości. Prawo wartości rządzi więc ruchem cen wokół wartości i określa gospodarcze i społeczne skutki wahania cen na rynku. Ruch cen wokół wartości uruchamia mechanizm przesuwania kapitałów z jednej gałęzi produkcji do drugiej, mechanizm regulowania alokacji pracy żywej i uprzedmiotowionej, dostosowywania produkcji do zapotrzebowania społecznego, podaży do popytu. [patrz też: aparat słuchowy dofinansowanie, medycyna na ukrainie cena, kardiolog od czego jest ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy dofinansowanie kardiolog od czego jest medycyna na ukrainie cena