Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Regulacja wzrostu roślin

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na niezwykle skomplikowany charakter tych procesów wskazuje m. in. fakt, wzrost błony komórkowej nie odbywa się zwykle na całej jej powierzchni, lecz z reguły Ogranicza sie do jej pewnych partii. Dzięki temu komórki rosnące przybierają różnorodne kształty, tak charakterystyczne dla podziału pracy w organizmie wielokomórkowym. Dopiero po pewnym czasie od momentu zakończenia wzrostu elongacyjnego zmienia się sposób wbudowywania nowo utworzonych cząsteczek celulozy w błony komórkowe. W tym okresie proces tzw. apozycji prowadzi do nakładania się nowych warstw błony na błonę pierwotną, przy czym włókna celulozowe nie tworzą już sieci, lecz układają sie mniej lub więcej równolegle do siebie, zachowując przy tym pewne nachylenie względem dłuższej osi komórki. Kierunek ułożenia włókien w warstwach sąsiadujących ze sobą może się zmieniać; ma to duże znaczenie dla umocnienia struktury błony i dla procesów jej pęcznienia. Wpływ czynników wzrostowych na wzrost elongacyjny świadczy najlepiej o tym, jak ważny i wielostronny jest udział plazmy w tym procesie. Regulacja wzrostu roślin odbywa się głównie za pośrednictwem tych czynników, często przewodzonych na znaczne odległości (podobnie jak hormony zwierzęce). Czynniki wzrostowe biorące udział we wzroście elongacyjnym nazywamy krótko substancjami w zrostowym i, chociaż mogą one wywierać wpływ jeszcze i na inne procesy. Obecnie najważniejszą substancją wzrostową jest niewątpliwie kwas P-indolooctowy, czyli tzw. heteroauksyna; powstaje ona z aminokwasu tryptofanu, wchodzącego w skład białek roślinnych. Związek ten pojawia się jako produkt przemiany materii zarówno w wielu roślinach wyższych, jak i niższych; również ślina i mocz ludzki zawierają zawsze nieco kwasu P-indolooctowego, Wrażliwość komórek roślinnych na tę substancję jest niezwykle wielka i przekracza stopień wrażliwości zwierząt na wpływ pewnych hormonów. [podobne: szamba betonowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Regulacja wzrostu roślin

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

1 g heteroauksyny (którą można otrzymać łatwo syntetycznie) mógłby wywołać jeszcze wyraźną stymulację wzrostu elongacyjnego zbiorowiska Cephalgria (Dipsacaceae) składającego się z 13 bilionów roślin rosnących na obszarze 30 km2. Korzeń kukurydzy reaguje jeszcze na stężenie 10—12 g. Ilości kwasu indolooctowego występujące w roślinach są również bardzo niewielkie. Z 10 000 wierzchołków koleoptyla owsa wyizolowano około 1/1000 mg tego związku. Podwyższenie stężenia kwasu 3-indolooctowego ponad stężenia optymalne najpierw zmniejsza jego stymulujący wpływ na wzrost elongacyjny, a następnie powoduje nawet zahamowanie tego procesu. Poszczególne organy roślinne wykazują optimum wzrostu przy różnych stężeniach substancji wzrostowej. Stężenia optymalne dla wzrostu pędu hamują np. wzrost korzeni. Natomiast mechanizm działania substancji wzrostowych jest prawdopodobnie identyczny we wszystkich gatunkach roślin. W poszczególnych przypadkach wzrost rośliny można regulować tylko przez zmianę stężenia substancji wzrostowych. Substancje wzrostowe mogą ulegać niszczeniu przez enzymy komórkowe lub też mogą być odwracalnie inaktywowane przez chemiczne połączenie się z pewnymi substancjami występującymi w komórkach. Wydaje się, że kwas g-indolooctowy występuje W endospermie traw w formie nieaktywnej, w tej postaci wędruje do szczytu koleoptyla, gdzie następuje jego aktywacja. W formie aktywnej płynie on teraz z powrotem w dół koleoptyla pobudzając go do wzrostu. Wiemy już, że zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenia substancji wzrostowych hamują wzrost; znane są jednak inne jeszcze substancje hamujące wzrost w odmienny zupełnie sposób, nie przez bezpośrednie blokowanie substancji wzrostowych. Moment interwencji kwasu g-indolooctowego w procesach wzrostowych nie został jeszcze dostatecznie ustalony. Przypuszczalnie substancja ta wywiera wpływ na jakieś kluczowe ogniwo w przemianie materii plazmy; wskutek tego efekty, które wywołuje — wpływ na oddychanie, pobieranie wody (prawdopodobnie przez zmianę półprzepuszczalnych właściwości plazmy) — są bardzo różnorodne. [podobne: szamba betonowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

« Previous Entries