Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele szklane’

Wielkość emisji pieniądza papierowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiemy jednak, że sprzedaż towarów odbywa się w każdej chwili nie tylko za gotówkę, ale także na kredyt. Przyczynia się to do zmniejszenia ilości pieniędzy potrzebnych do obiegu. Na ten sam okres przypadają jednak również płatności z racji wcześniej dokonanych transakcji kredytowych: ilość pieniędzy w obiegu musi się powiększyć o odpowiednią sumę. Wreszcie część wpłat może być pokryta bez udziału pieniędzy, na zasadzie rozliczeń bezgotówkowych. Stąd wniosek, że im więcej jest wzajemnie znoszących się wypłat, tym mniejsza ilość pieniędzy wchodzi do obiegu. Wzór możemy więc uściślić: gdzie: p – ilość pieniędzy potrzebna do obiegu; s, – suma cen sprzedanych towarów; K, – suma cen towarów sprzedanych na kredyt; PI< – suma terminowych płatności wynikających z kredytowych transakcji handlowych; R – suma skompensowana w wyniku wzajemnych rozliczeń; , w – średnia szybkość obiegu pieniędzy. Wielkość emisji pieniądza papierowego reguluje państwo w zależności zarówno od potrzeb rynkowych, jak i od polityki finansowej niezależnie od posiadanych zapasów złota. Manipulowanie wielkością emisji jest często dogodnym sposobem oddziaływania na gospodarkę i politykę społeczną. Nadmierne zwiększenie emisji pieniądza papierowego prowadzi do zaburzeń w obiegu pieniężnym, do zmniejszania wartości pieniądza, wzrostu cen, do inflacji. Inflacją nazywamy taki stan obiegu pieniężnego, w którym emisja pieniędzy papierowych przewyższa zapotrzebowania gospodarki narodowej na pieniądz przy dotychczasowym poziomie cen. Inflacja następuje z reguły wtedy, kiedy państwo nie może pokryć deficytu budżetowego za pomocą podatków oraz pożyczek i ucieka się do dodatkowej emisji pieniędzy! Do inflacji może dojść również, przy nie zmienionej ilości pieniądza papierowego, wskutek zmniejszenia się Produkcja towarowa, pieniądz i prawo wartości obrotów towarowych. Inflacja oznacza z reguły pogorszenie się sytuacji mas pracujących, gdyż wzrost cen towarów konsumpcyjnych wyprzedza odpowiedni wzrost płac. [podobne: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele szklane’

Wielkość emisji pieniądza papierowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poszczególni kapitaliści, którym warunki pozwalają na dokonanie spekulacyjnej transakcji, mogą dzięki sprzedaży swych towarów powyżej wartości lub dzięki zakupowi po cenie niższej od wartości osiągać pewien zysk. W ten sposób nie mogą jednak otrzymywać zysku wszyscy właściciele kapitału. Istotę i źródła zysku możemy wyjaśnić jedynie na podstawie działania praw gospodarki towarowej, przede Wszystkim prawa wartości, przyjmując za punkt wyjścia wymianę ekwiwalentną, tzn. wymianę równych wartości. Powstawanie wartości dodatkowej nie jest wynikiem naruszania praw rządzących gospodarką towarową, a odwrotnie, jest rezultatem stosunków, które rodzi gospodarka towarowa na wyższym szczeblu rozwoju, w kapitalizmie. Wartość dodatkowa może powstać tylko pod warunkiem, że kapitalista znajdzie na rynku taki szczególny towar, który ma właściwość powiększania swej wartości, wytwarzania w procesie produkcji więcej wartości niż sam jest wart. Towarem tym jest siła robocza. 2. Siła robocza jako towar Przedsiębiorca kapitalistyczny organizując proces produkcji musi wynająć do pracy robotników, kupić ich siłę roboczą. Siła robocza to zdolność człowieka do pracy w określonym czasie, a więc całokształt jego sił fizycznych i umysłowych uruchamianych przezeń w procesie produkcji. Człowiek dorosły i zdrowy zawsze rozporządzał i rozporządza zdolnością do pracy, siłą roboczą. Ale nie zawsze jego siła robocza jest przedmiotem kupna i sprzedaży; tylko. w określonych warunkach społecznych, w warunkach gospodarki kapitalistycznej, występuje ona na rynku jako towar. Siła robocza jako towar w gospodarce kapitalistycznej siła robocza może i musi stać się towarem, gdyż robotnicy, właściciele siły roboczej, pozbawieni są własności środków produkcji. Nie mogą więc samodzielnie organizować produkcji i w ten sposób zdobywać środków do życia, muszą wynajmować się do pracy w cudzym warsztacie, w fabryce kapitalistycznej. [hasła pokrewne: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

« Previous Entries