Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele natryskowe’

Aktywność komórki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Aktywność komórki, podobnie jak wszystkie procesy życiowe, jest zjawiskiem trudnym do wyjaśnienia, którego nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych modyfikujących go procesów. Tłumaczy nam to, że natężenie pobierania soli mineralnych przez korzeń zmienia się zależnie od czasu, oświetlenia lub zaciemnienia nadziemnej części rośliny. c. Przewodzenie soli mineralnych. Z chwilą pobrania soli mineralnych przez plazmę komórek włośnikowych nasuwa się dalszy problem w jaki sposób z komórek tych docierają one do reszty komórek organizmu wielokomórkowego. W roślinie wyższej musi się odbywać transport soli mineralnych od miejsca pobierania (tj. włośnika) przez całą jej długość, ponieważ młode stożki wzrostu części nadziemnych wymagają stałego dopływu niezbędnych składników mineralnych. W chwili obecnej wiemy jeszcze bardzo niewiele zarówno o drogach tego transportu, jak i o jego mechanizmie. Wnikanie soli mineralnych do komórki nie jest związane z równoczesnym dopływem do niej wody, pobieranie bowiem składników mineralnych może się odbywać zupełnie niezależnie od ruchu wody. Nie ulega jednak wątpliwości, że w transporcie soli mineralnych na dalekie odległości odgrywa rolę przede wszystkim prąd transpiracyjny wznoszący się w naczyniach. W pewnych przypadkach, zwłaszcza przy przewodzeniu soli mineralnych na dalsze odległości w kierunku zstępującym, transport odbywa się przypuszczalnie w rurkach sitowych; tą drogą roślina wycofuje sole mineralne z żółknących liści. Pobrane przez korzenie składniki mineralne przenikają w sposób dotychczas niewyjaśniony przez korę aż do walca osiowego, gdzie wskutek pewnego rodzaju wydzielania dostają Sie do naczyń, w których wznoszą się do góry wraz z prądem transpiracyjnym. Podobnie jak komórki parenchymatyczne sąsiadujące z naczyniami czerpią z nich wodę stosownie do swych potrzeb, tak samo pobierają one sole mineralne z roztworu wypełniającego naczynia lub wysycającego błony. [patrz też: panele natryskowe, altana do ogrodu, panele szklane do kuchni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele natryskowe’

Aktywność komórki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Roślina pobiera sole mineralne przez cały okres wegetacji, aczkolwiek maksimum natężenia tego procesu przypada na ogół na początkowe fazy rozwojowe. Wskutek tego przy słabej zdolności selektywnej musi sie nagromadzać w liściach w ciągu okresu wegetacji pewien nadmiar soli, szczególnie soli wapnia. Z tego powodu zawartość wapnia w liściach stale wzrasta; po wyparowaniu wody nadmiar tego pierwiastka osadza się (w postaci węglanów) częściowo w błonie, przede wszystkim w zewnętrznych błonach komórek skórki, a częściowo wydziela się w postaci nierozpuszczalnych soli kwasów organicznych w komórkach (np. jako szczawian wapnia). Opady deszczowe wymywają rozpuszczalne w wodzie, a wydzielone już przez rośliny sole (szczególnie sole potasu) z błon komórkowych. Łuski węglanu wapnia, pojawiające się na brzegach liści niektórych gatunków skalnic, pozostają jako osad po wyparowaniu wody gutacyjnej (czasami sole wapnia są aktywnie wydzielane przez specjalne gruczoły). Znaczenie soli mineralnych w przemianie materii. Pobieranie i przewodzenie soli mineralnych są to procesy wstępne, poprzedzające włączanie soli mineralnych do zasadniczych procesów metabolicznych. W wielu przypadkach funkcje spełniane przez poszczególne pierwiastki nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Sole mineralne spełniają przypuszczalnie funkcje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, pewne sole mineralne lub pierwiastki są niezbędne dla rośliny, ponieważ są składnikami ważnych dla życia substancji organicznych również wówczas, gdy roślina zużywa je w minimalnych ilościach, np. przy syntezie pewnych enzymów, witaminów, hormonów itp. Z drugiej strony sole, które dysocjują na silnie naładowane elektrycznie jony, spełniają bardziej ogólne funkcje regulując właściwości koloidalne ważnych składników plazmatycznych, nie wchodząc z nimi jednak w bezpośrednie połączenia chemiczne. Przy omawianiu zjawiska pęcznienia wspomniano już, że sole lub ich jony Wywierają wpływ na stopień uwodnienia pewnych substancji koloidalnych, zwiększając własny ładunek koloidu przez adsorpcje lub zmniejszając go przez zobojętnianie. [hasła pokrewne: panele natryskowe, altana do ogrodu, panele szklane do kuchni ]

Comments Off

« Previous Entries