Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘neurolog garwolin’

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego ma pierwszorzędne znaczenie dla zrozumienia całokształtu gospodarki wodnej roślin. Rozporządzamy dwiema zasadniczymi metodami dla oznaczania wartości osmotycznej. Przy zachowaniu pewnych ostrożności można z niektórych części roślin otrzymać przez wyciśnięcie pod wysokim ciśnieniem dostatecznie czysty sok komórkowy i określić w nim stężenie substancji osmotycznych np. metodą krioskopową (przez oznaczenie punktu zamarzania). Można jednak zastosować w tym celu metodę plazmolityczną (de Vries 1883). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘neurolog garwolin’

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Za pomocą odpowiedniego modelu można wykazać działanie ssące, które wywiera parująca powierzchnia zewnętrzna substancji nasyconej wodą. Do bloczku gipsowego wysyconego wodą dołącza sie za pomocą lejka rurkę szklaną wypełnioną przegotowaną wodą, W miarę wyparowywania wody z wilgotnej powierzchni bloku gipsowego woda w rurce zostaje podciągana do góry. Jeżeli dolny koniec rurki zanurzy się w zbiorniku z rtęcią, ona, dzięki adhezyjnemu przyleganiu, zostaje wessana w górę powyżej 760 mm, Podobne działanie ssące wywiera również ulistniona gałąź umocowana w rurce w miejscu bloczku gipsowego. Napięcia, które powstają w słupach wody wypełniających naczynia w czasie transpiracji, można wykazać w sposób następujący. Jeżeli silnie transpirujący pęd Odetnie się pod powierzchnią rtęci, wówczas w chwili wykonywania cięcia rtęć zostaje wessana do wiązek naczyniowych na znaczne odległości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘neurolog garwolin’

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Obecnie za pomocą pewnych metod optycznych można uwidocznić wznoszenie się roztworu barwnika w nie uszkodzonych naczyniach. Przez bezpośrednią obserwację dokonano odkrycia doniosłego faktu, że nie uszkodzone naczynia nie zawierają baniek powietrza, lecz są w sposób ciągły wypełnione wodą. Przy dużych natężeniach parowania prąd wody osiąga znaczne szybkości. W drewnie z naczyniami o dużym świetle (dąb) stwierdzono przewodzenie wody z szybkością około 20—45 m/godz., u pewnych lian ponad 100 m/godz. Jednak nawet u niewielkich roślin zielnych stwierdzono szybkości dochodzące do 60 m/godz W drewnie o wąskich naczyniach (buk) woda płynie znacznie wolniej, z szybkością Około 1—4 m/godz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘neurolog garwolin’

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Powyższe obserwacje nasunęły przypuszczenie, że transpirujące liście są siedliskiem sił, które w naczyniach ciągną wodę w górę, Należy jednak wyjaśnić, dlaczego delikatne kapilary wody, ciągnące się w naczyniach nieprzerwanie od liści do korzeni, nie rozrywają się w chwili pojawienia się w nich napięć. Obliczono jednak, że kapilary te nie mogą ulec rozerwaniu, gdyż siły spó j n ości między cząsteczkami wody są niezwykle wysokie (ponad 350 atm.). Ponieważ ściany naczyń są całkowicie wysycone wodą, a oprócz tego otoczone płaszczem komórek parenchymy bez przestworów międzykomórkowych, które odcinają naczynia od bocznego dopływu powietrza, rozerwanie słupów wody nastąpiłoby dopiero Wówczas, gdyby napięcia były większe niż kohezja wody. Ponieważ siły kohezyjne wody są tak znaczne, rozerwanie skupów wodnych nie jest możliwe nawet u wysokich drzew. Z wyżej wymienionych przyczyn często mówimy o kohezyjnej teorii przewodzenia wody. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries