Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W podobny sposób krążą w przyrodzie inne niezbędne do życia pierwiastki. Obieg np. azotu odbywa się w następujący sposób. Roślina wyższa przerabia na białko azotany znajdujące się w glebie. Azot, związany w ten sposób organicznie, dostaje się przy spożywaniu pokarmu roślinnego do organizmu zwierzęcego lub ludzkiego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wzrostem nazywamy ściśle związaną z czynnościami żywej protoplazmy nieodwracalną zmianę kształtu, której towarzyszy zazwyczaj nieodwracalny przyrost objętości lub masy plazmy czy błony komórkowej. Zwiększenie się lub zmiany obiętości komórki nie zawsze wiążą się ze wzrostem suchej masy ponieważ procesy te często są tylko rezultatem pobrania lub ț3rzemieszczenia Wody. Jak wiadomo z bulw ziemniaczanych przechowywanych w piwnicy wyrastają długie pędy. Łatwo się przekonać przez ważenie takiej bulwy w Określonych Odstępach Czasu, Że podczas wzrostu pędów następuje nie przyrost lecz nawet ubytek suchej masy (wskutek strat poniesionych w i țganspiraeji). Zachodzące tym przypadku zwiększenie objetości jednego kosztem drugiego jest nieodwracalne, mieści się zatem w podanej definicji wzrostu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Po okresie wzrostu elongacyjnego następuje zwykle trzecia faza wzrostu, podczas której zachodzi różnicowanie się komórek. Ponieważ wymienione przed chwilą fazy wzrostu w sposób istotny różnią się od siebie, należy je omówić oddzielnie. a. Wzrost plazmatyczny. Stanowi on może najbardziej zagadkowy proces w biologii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Jeżeli chodzi o tzw. mozaikę tytoniową objawiającą się lokalnym zanikiem barwików liscia w postaci mozaiki, udało się wykazać, że iniekcja przenosi się na zdrowe rośliny nawet za pośrednictwem soku zakażonych. Chorobę tę wywołuje pewien specyficzny rodzaj białka, które można otrzymać postaci Jest to w przypadku mozaiki: tytoniowej nukleoproteid o masie cząsteczkowej około 40 milionów. Białka tego typu i liczne inne choroby roślinne i zwierzęce, nazywamy wirusami. Jedna cząsteczka takiego białka; wirusowego wprowadzona do komórki do wytworzenia w niej ogromnej liczby cząsteczek zbudowanych według cząsteczki wirusowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Modele Nico Saieh Inhabitable przedstawia pracę trzech praktyk – Eric Parry Architects, Haworth Tompkins, Lynch Architects – którzy odnajdują wspólną płaszczyznę w zaręczynach z Londynem, jako miasto znalezionych fragmentów.
Być może wyjątkowo wśród światowych miast Londyn istnieje jako seria w dużej mierze nieplanowanych, niezależnych, warstwowych fragmentów, które mimo wszystko łączą się z wieloma praktycznymi rozwiązaniami prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi.
Odpowiadając na tę koncepcję Londynu, każda praktyka stara się oprzeć się pokusie znaku rozpoznawczego .
architektury na rzecz takiej, która jest kontekstualna i rygorystycznie specyficzna dla miejsca.
Rzeczywiście, praktyki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Nico Saieh Pawilon izraelski na 13.
Biennale Architektury w Wenecji, zatytułowany Lotniskowiec, zajmuje się dramatycznymi zmianami w izraelskiej architekturze od 1973 r.
Oraz wpływami amerykańskimi, które umożliwiły ich realizację.
Kuratorzy Erez Ella, Milana Gitzin-Adiram i Dan Handel zdefiniowali cztery główne zjawiska architektoniczne, które demonstrują te zmiany.
Sygnały, emporium, sojusznicy i flotylli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dzięki uprzejmości Complex City Zaprojektowany przez Complex City w Tuluzie we Francji, Mediatheque jest budowany poprzez połączenia sieciowe i koncepcje cegieł.
Jako miejsce połączeń sieciowych biblioteka mediów staje się przestrzenią, która zachowuje i zapewnia dostęp do treści audiowizualnych, dokumentów dźwiękowych i nagrań wideo, materiału uznawanego za świadectwo kulturowe o tej samej wartości, co dokumenty pisane.
Ten budynek ma również na celu wyniesienie cegły, materiału architektonicznego uważanego za dziedzictwo kulturowe tego regionu.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Jason Crum (Amerykanin, 1935-2004).
Projekt dla Painted Wall, New York City, New York.
Perspektywiczny.
1969.
Dzięki uprzejmości MoMA: 9 + Ways of Being Political Nowa instalacja MoMA 9 + Ways of Being Political zaprezentuje prace z kolekcji muzeum, które oferują świeże spojrzenie na ostatnie 50 lat architektury, która jest podpisem zmieniające się warunki naszego kontekstu politycznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘magra dębica’

WZROST KOMÓRKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Nico Saieh Po długiej walce o niepodległość, Kosowo stało się nowym europejskim krajem w 2008 roku.
Znaczna część jego krajobrazu miejskiego składa się z architektury osmańskiej, austro-węgierskiej i komunistycznej, która została w większości nietknięta przez wojnę.
Kiedy bogactwo powraca, a gospodarka powoli rośnie, nowy bodziec budowlany rozpalił się, pokrywając miasto ogromną ilością frontów sklepowych, apartamentów i biurowców.
Pawilon Kosowa cofa się, aby zastanowić się nad obecnym stanem krajobrazu miejskiego, zadając ważne pytania o to, jak architektura wpłynie na przyszłość kosowskiej tożsamości, a co ważniejsze, na stan emocjonalny i zachowania jednostek zamieszkujących jego miasta.
Dzięki wystawie The Filigree Maker odwiedzający i uczestnicy na całym świecie mają szansę pomóc w kształtowaniu przyszłego Kosowa, dzieląc się emocjonalną reakcją na obrazy istniejącej architektury. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »