Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘altana do ogrodu’

Architektura 21szego wieku : Jiaxing College Library & Media Center / Architektura LYCS

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Dzięki uprzejmości LYCS Architecture Zwycięski projekt konkursowy dla biblioteki i centrum medialnego Jiaxing College, zaprojektowany przez LYCS Architecture, ma na celu przełamanie przestarzałych konwencji projektowych poprzez inteligentne negocjowanie współczesnego projektu architektonicznego z tradycyjnym chińskim kampusem.
Otoczony bogatym lasem i soczystą wodą, biblioteka o powierzchni 42000m2 gra w hierarchii.
hierarchia wielu, coraz bardziej prywatnych przestrzeni; hierarchia tempa doświadczeń przestrzennych; i hierarchia introwersji i ekstrawersji.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘altana do ogrodu’

Architektura 21szego wieku : Jiaxing College Library & Media Center / Architektura LYCS

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Modele Nico Saieh Inhabitable przedstawia pracę trzech praktyk – Eric Parry Architects, Haworth Tompkins, Lynch Architects – którzy odnajdują wspólną płaszczyznę w zaręczynach z Londynem, jako miasto znalezionych fragmentów.
Być może wyjątkowo wśród światowych miast Londyn istnieje jako seria w dużej mierze nieplanowanych, niezależnych, warstwowych fragmentów, które mimo wszystko łączą się z wieloma praktycznymi rozwiązaniami prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi.
Odpowiadając na tę koncepcję Londynu, każda praktyka stara się oprzeć się pokusie znaku rozpoznawczego .
architektury na rzecz takiej, która jest kontekstualna i rygorystycznie specyficzna dla miejsca.
Rzeczywiście, praktyki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘altana do ogrodu’

Architektura 21szego wieku : Jiaxing College Library & Media Center / Architektura LYCS

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Aktywność komórki, podobnie jak wszystkie procesy życiowe, jest zjawiskiem trudnym do wyjaśnienia, którego nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych modyfikujących go procesów. Tłumaczy nam to, że natężenie pobierania soli mineralnych przez korzeń zmienia się zależnie od czasu, oświetlenia lub zaciemnienia nadziemnej części rośliny. c. Przewodzenie soli mineralnych. Z chwilą pobrania soli mineralnych przez plazmę komórek włośnikowych nasuwa się dalszy problem w jaki sposób z komórek tych docierają one do reszty komórek organizmu wielokomórkowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘altana do ogrodu’

Architektura 21szego wieku : Jiaxing College Library & Media Center / Architektura LYCS

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Roślina pobiera sole mineralne przez cały okres wegetacji, aczkolwiek maksimum natężenia tego procesu przypada na ogół na początkowe fazy rozwojowe. Wskutek tego przy słabej zdolności selektywnej musi sie nagromadzać w liściach w ciągu okresu wegetacji pewien nadmiar soli, szczególnie soli wapnia. Z tego powodu zawartość wapnia w liściach stale wzrasta; po wyparowaniu wody nadmiar tego pierwiastka osadza się (w postaci węglanów) częściowo w błonie, przede wszystkim w zewnętrznych błonach komórek skórki, a częściowo wydziela się w postaci nierozpuszczalnych soli kwasów organicznych w komórkach (np. jako szczawian wapnia). Opady deszczowe wymywają rozpuszczalne w wodzie, a wydzielone już przez rośliny sole (szczególnie sole potasu) z błon komórkowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries