Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Wpływ soli mineralnych na właściwości chemiczno—koloidalne plazmy

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Ponieważ tym samym zmienia się nie tylko stan spęcznienia, lecz również zdolność adsorpcji i aktywność chemiczna koloidów plazmatycznych, poszczególne sole mogą w ten sposób regulować pośrednio procesy metaboliczne. Pewne jony np. wywierają wpływ na czynności enzymów. Wpływ soli mineralnych na właściwości chemiczno—koloidalne plazmy jest zapewne przyczyną szkodliwego fizjologicznie działania roztworów zawierających tylko je a sól (np. sól Mg), a korzystnego działania na organizm roztworów złożonych z kilku soli w ściśle określonych stężeniach. Roztworem takim jest obok pożywek również Środowisko wodne komórki. W roztworach złożonych obecność jonów jednego rodzaju osłabia wskutek adsorpcji wymiennej nadmierne adsorbowanie jonów innych rodzajów. Należy jeszcze zwrócić uwagę, Że zdolność do selektywnego pobierania jonów, którą omówiono powyżej, powoduje wtórne zmiany odczynu, zwiększając stężenie jonów H albo OH; spośród wszystkich jonów, które kształtują właściwości chemiczne koloidów, jony te wywierają najsilniejsze działanie na strukturę plazmy, Wiąże się to z tym, Że — jak wspomniano — jony H i OH Odznaczają się najwyższą zdolnością adsorpcji, wskutek czego zmieniają w najtrwalszy sposób własny ładunek cząstek koloidalnych. Dlatego też fizjolog musi zwracać baczną uwagę na stężenie jonów H i OH zarówno w pożywkach, jak i w glebie oraz w Środowisku komórkowym. Znajomość funkcji poszczególnych soli miner a Iny c h, ich jonów oraz pierwiastków uzyskujemy przez obserwację objawów chorobowych występujących po usunięciu danego pierwiastka z pożywki lub po zastąpieniu go innym. Pewne wiadomości o funkcjach pierwiastków uzyskujemy za pomocą analizy chemicznej podstawowych składników komórki. Należy podkreślić, że na ogół nie udaje się lub sprawia trudności zastąpienie pierwiastków bezwzględnie koniecznych dla życia rośliny innymi pierwiastkami nawet wówczas, gdy są one z nimi blisko spokrewnione chemicznie. Nasze wiadomości o funkcjach poszczególnych pierwiastków można streścić w następujący sposób. [więcej w: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, metronidazol dla gołębi, badania przed oddaniem krwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania przed oddaniem krwi fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej metronidazol dla gołębi