Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Badania nad mikroelementami

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Podstawowym warunkiem prowadzenia badań nad mikroelementami jest używanie odczynników chemicznych o najwyższej czystości oraz niezwykle staranne mycie wszystkich naczyń (najbardziej Odpowiednie są naczynia ze szkła kwarcowego). Ilość bowiem związków chemicznych, przechodzących ze Ścian naczyń szklanych (nawet sporządzonych z dobrego szkła) do pożywki, może już wywierać wyraźne działanie fizjologiczne. Nawet szkło kwarcowe silnie adsorbuje na swej powierzchni pewne mikroelementy. Do ogólnie znanych mikroelementów należy bor. Brak tego pierwiastka w glebie może wywołać poważne objawy chorobowe, szczególnie u roślin uprawnych. Do mikroelementów zaliczamy również mangan, miedź, cynk, molibden i szereg innych pierwiastków. Niezbędność danego mikroelementu jest bardzo różna dla różnych gatunków roślin. We wszystkich przypadkach stężenie soli dostarczanych roślinie jako pokarm powinno byt stosunkowo niewielkie. Na drodze doświadczalnej ustalono skład szeregu pożywek, które umożliwiają normalny rozwój roślin zielonych. Poniżej podano jako przykład skład i stężenie kilku takich pożywek. Jak widać, globalne stężenie soli mineralnych w pożywkach leży w granicach 0,16 0,25%. Niezwykle interesujący jest fakt, że sole te wywierają dodatni wpływ na rozwój rośliny tylko wtedy, gdy dodane są wyżej podanych zbalansowanych proporcjach. Roztwór każdej z tych soli z osobna może wywierać nawet toksyczne Występuje tu bowiem zjawisko a n łąg on izmu jonów, o którym wspomniano krótko przy omawianiu. procesów pęcznienia. Pobieranie soli mineralnych (Il). Mineralne składniki gleby są naturalnym źródłem soli mineralnych niezbędnych dla roślin. Wietrzenie minerałów jest wypadkową działania czynników atmosferycznych, hydrolizy, utleniania, rozpuszczania przez C02 lub przez kwasy wydzielane przez mikroorganizmy glebowe, korzenie roślin, a także przez rozkładające się ich części. Dzięki procesom wietrzenia przechodzi zawsze do roztworu glebowego pewna ilość soli, które częściowo adsorbują się na cząstkach gleby. Stąd zostają następnie pobrane przez system korzeniowy za pomocą mechanizmu omówionego nieco dalej. [patrz też: pompy ciepła, idravitae, pro femina będzin ]

Tags: , ,

No Responses to “Badania nad mikroelementami”

  1. Glyph Says:

    To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

  2. Guillotine Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do ginekolog Warszawa Śródmieście[...]

  3. Sky Bully Says:

    Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: idravitae pompa ciepła pro femina będzin