Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Adsorpcja

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Podobnie jeśli z roztworu NH*CI roślina pobiera tylko NH40H, odczyn roztworu będzie kwaśny; NH4CI jest dlatego solą fizjologicznie kwaśną. Owe zmiany odczynu mają zasadnicze znaczenie dla chemicznego przekształcania gleby. Akumulacja soli mineralnych (przy danej przepuszczalności granicznych warstw plazmy) może odbywać się tylko pod warunkiem, że każda wnikająca cząsteczka zostaje natychmiast zwiazana chemicznie we wnętrzu plazmy lub wakuoli na związek nierozpuszczalny; dzięki temu zostaje ona wycofana z gradientu dyfuzyjnego. W ten sposób komórka utrzymuje stały gradient stężenia soli mineralnych. Przykładem zdolności akumulacyjnej komórki jest gromadzenie błękitu metylenowego; barwnik ten łączy się z substancjami garbnikowymi wakuoli na związki nierozpuszczalne; wskutek tego komórka umieszczona nawet w silnie rozcieńczonych roztworach tego barwnika może nagromadzić w swym wnętrzu znaczne jego ilości. Kondensacja skrobi w plastydach jest dalszym przykładem ilustrującym zdolność rośliny do utrzymywania stałego gradientu stężenia cukru przez wytwarzanie nierozpuszczalnych węglowodanów. Wycofanie substancji dyfundującej z obszaru dyfuzyjnego może odbywać się również przez jej adsorpcję na składnikach wnętrza komórki. Adsorpcją nazywamy zazwyczaj Odwracalne i labilne zatrzymywanie substancji chemicznych na granicy faz. Pewne ciała porowate, jak np. sproszkowany węgiel, pianka morska, niektóre koloidalne krzemiany glebowe, substancje humusowe itd., mogą w ten sposób gromadzić na swej powierzchni cząsteczki gazów lub substancji rozpuszczonych. Adsorpcję należy przypuszczalnie przypisać elektrycznym siłom wzajemnego przyciągania się cząsteczek. Zjawiska adsorpcyjne występują również na powierzchni zetknięcia się dwu niemieszających się cieczy lub na granicznych powierzchniach cząstek koloidu, np. białka i ośrodka dyspersyjnego; odgrywają one bardzo wielką rolę właśnie w substancjach koloidalnych, które cechuje wykształcenie ogromnej powierzchni. Wiele zjawisk biochemicznych, które odbywają się w plazmie, można jedynie wyjaśnić zakładając istnienie w niej ośrodków adsorpcyjnych. Z tej przyczyny adsorpcję należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu mechanizmu pobierania soli mineralnych. [podobne: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, metronidazol dla gołębi, badania przed oddaniem krwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania przed oddaniem krwi fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej metronidazol dla gołębi