Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Po okresie wzrostu elongacyjnego nastepuje

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Po okresie wzrostu elongacyjnego następuje zwykle trzecia faza wzrostu, podczas której zachodzi różnicowanie się komórek. Ponieważ wymienione przed chwilą fazy wzrostu w sposób istotny różnią się od siebie, należy je omówić oddzielnie. a. Wzrost plazmatyczny. Stanowi on może najbardziej zagadkowy proces w biologii. W tej fazie wzrostu, dzięki wysoce specyficznym procesom asymilacyjnym, Żywa komórka wytwarza z substancji niespecyficznych, mineralnych, właściwe dla niej związki, jak np. białka i inne składniki komórkowe. Procesy te omówiono w dziale przemiany materii z chemicznego punktu widzenia. Prawdziwie zagadkowy jest jednak fakt, że wszystkie te substancje tworzą się drogą autokatalizy, odtwarzając swe cząsteczki na wzór już istniejących w komórce. Innymi słowy, komórka przyswaja, w ścisłym tego słowa znaczeniu, substancje pokarmowe przez upodobnienie ich do cząsteczek związków chemicznych występujących już w komórce, Nowe cząsteczki plazmy, właściwe dla danego gatunku, powstają zawsze tylko przez bezpośredni kontakt z istniejącymi już cząsteczkami. Tak więc przed rozpoczęciem podziału jądra i komórki każdy chromosom i każdy chromomer wytwarza przez auto katalizę taki sam chromosom czy chromomer; w analogiczny sposób pomnaża się każdy wyróżnicowany składnik plazmy (także i enzymy). Podczas krystalizacji gotowe cząsteczki rozpuszczone w ługu macierzystym układają się według ściśle określonych prawideł geometrycznych; natomiast podczas wzrostu plazmatycznego, dzięki bardzo złożonym procesom chemicznym, powstają z prostych substancji pokarmowych niezwykle różnorodne substancje komórkowe, wbudowywane następnie w struktury plazmatyczne. To niezwykłe działanie kontaktowe, które wywierają pewne elementy strukturalne plazmy na nowo tworzące się cząsteczki, staje się widoczne wskutek pewnych szczególnych nieprawidłowości. Zarówno w świecie zwierzęcym, jak i ro—ślinnym znane są pewne choroby zakaźne, których nie wywołuje Żaden z dotychczas opisanych organizmów chorobotwórczych. [patrz też: diadynamik przeciwwskazania, endokorona cena, skierowanie do sanatorium zus ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diadynamik przeciwwskazania endokorona cena skierowanie do sanatorium zus