Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Pasożyty

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Pasożyty natomiast wykazują tak daleko posuniętą specjalizację w odżywianiu się Ściśle określonymi substancjami organicznymi (np. pewnymi czynnikami wzrostowymi), że mogą one zaspokajać te potrzeby tylko za pomocą bezpośredniego r a bun ko we go włączenia się w przemianę materii innego organizm u — żywej rośliny czy zwierzęcia. Roztocze. Do tej grupy roślin cudzozywnych należy przede wszystkim wiele bakterii i grzybów, oczywiście z wyjątkiem gatunków odżywiających się za pomocą chemosyntezy czy fotosyntezy. Wymagania roztoczy w odniesieniu do substratu odżywczego są niezwykle różnorodne. Obok soli mineralnych, których potrzebują wszystkie organizmy, mogą one wykorzystywać jako źródło węgla nie tylko węglowodany właściwe (łącznie ze skrobią i celulozą, które rozkładają na substancje rozpuszczalne za pomocą odpowiednich enzymów), lecz również inne grupy związków organicznych: alkohole, tłuszcze lub kwasy. Pewne roztocze są tak wyspecjalizowane, . że potrafią wykorzystywać jako pokarm nawet węglowodory, np. parafinę lub naftalen. Można więc z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że w przyrodzie nie ma takiego związku organicznego, którego by jakiś gatunek saprofityczny nie mógł wykorzystywać jako pokarm. Roztocze mają również zdolność włączania C02 w proste związki organiczne drogą karboksylacji i wykorzystywania go w ten sposób do dalszych syntez. Niektóre saprofity wykorzystują nawet jako źródło Węgla białka, uwalniając najpierw z aminokwasów amoniak i następnie przerabiając pozostały szkielet węglowy. Gnicie i butwienie, spełniające niezmiernie ważną rolę w krążeniu pierwiastków W przyrodzie, są wyrazem przemiany materii saprofitycznych bakterii i grzybów, które odżywiają się związkami organicznymi azotowymi szczątków zwierzęcych czy roślinnych. Pewne rośliny tej grupy wykazują dużą zdolność selekcji w stosunku do bardzo zbliżonych do siebie związków chemicznych. Pewne pleśniaki (m. in. Penicillium glaucum) pobierają np. z roztworu kwasu winowego tylko jego prawoskrętny izomer, nie naruszając natomiast izomeru lewoskrętnego (właściwość ta pozwala na otrzymanie lewoskrętnego kwasu winowego chemicznie czystego). [hasła pokrewne: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, metronidazol dla gołębi, badania przed oddaniem krwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania przed oddaniem krwi fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej metronidazol dla gołębi