Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Parowanie roślin

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Zbyt znaczny ubytek wody, nie uzupełniany dostatecznie szybko jej dopływem od korzeni, prowadzi do zamykania się szparek i do silnego Obniżenia się transpiracji. Roślina zatem może nie tylko regulować gospodarkę wodną stosownie do swych potrzeb, lecz może nawet w pewnym zakresie modyfikować natężenie parowania, proces czysto fizyczny, uwarunkowany szczególnymi cechami jej budowy. Jeżeli mimo to wystąpi taki układ warunków środowiska, że roślina traci na rzecz atmosfery więcej pary wodnej, niż może dopłynąć wody przez naczynia, rozpoczyna się stopniowy proces wysuszania błon i plazmy komórek epidermalnych. Proces ten stanowi dalszą przeszkodę w utracie wody, poprzedzającą całkowite zwiędnięcie. Wiele szczegółów w budowie anatomicznej i morfologicznej roślin wskazuje, że w związku z koniecznością zachowania odpowiedniego bilansu wodnego pojawiają się specyficzne cechy adaptacyjne, One to pozwalają pewnym gatunkom na egzystencję w stosunkowo suchym klimacie, w którym inne gatunki nie byłyby zdalne utrzymać się przy życiu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Bilans wodny

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Po upływie krótkiego czasu bibuła przylegająca do dolnej strony liścia, początkowo niebieska, zaczyna różowieć wskutek pochłaniania pary wodnej wydzielanej przez szparki. Natomiast bibuła przylegająca do górnej strony zachowuje przez dłuższy czas niebieską barwy, Mimo że na 1 mrn2 występuje kilkaset szparek, hipoteza, że stanowią One główne wrota uchodzenia pary wodnej z liścia, wydawała się początkowo mało prawdopodobna, suma bowiem powierzchni szparek przy przeciętnym stanie rozwarcia wynosi zaledwie 1—2% powierzchni liścia. Hipoteza ta doczekała się potwierdzenia dzięki wynikom badań nad parowaniem fizycznych modeli. W czasie tych badań stwierdzono, że małe Otworki transpirują stosunkowo znacznie silniej niż duże, Małe, ale liczne krążki papieru nasycone wodą tracą . znacznie więcej pary wodnej niż jeden krążek 0 takiej samej powierzchni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wlaściwości zewnętrznej błony komórek epidermy

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Właściwości zewnętrznej błony komórek epidermy mają oczywiście ogromny wpływ na wielkość transpiracji. Liczne specyficzne cechy budowy epidermy Są zrozumiałe tylko z punktu widzenia ich funkcji w procesie parowania. Kutykula, zbudowana ze związków typu tłuszczów, utrudnia uchodzenie cząsteczek wody do atmosfery; ponieważ jednak jest w pewnym, niewielkim stopniu przepuszczalna dla wody, nie hamuje parowania całkowicie. Dlatego też u roślin stanowisk suchych — kserofitów — występuje często bardzo gruba kutykula, a także skutynizowanie warstw błony komórkowej, co zwiększa ochronne działanie kutykuli. Również wysycenie zewnętrznych błon komórkowych woskiem, podobnie jak i warstwa ochronna z martwych włosków, utrudnia parowanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

PAROWANIE

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Stwierdzono też doświadczalnie, że w komórkach miękiszowych kory korzenia istnieje wyraźny gradient siły ssącej. Wewnętrzne komórki kory mają wyższe siły ssące niż komórki zewnętrzne. Dopiero na granicy endodermy gradient siły oprócz sił osmotycznych. W ten sam sposób nie tylko pojedyncze komórki miękiszowe, lecz także większe partie tkanek zdobywają wodę niezbędną dla życia, ponieważ i w tkankach istnieje gradient ciśnienia osmotycznego. Pobieranie wody służy nie tylko do jednorazowego nasycenia wodą komórek i tkanek, lecz także do stałego uzupełniania wody, którą roślina traci wskutek parowania na rzecz atmosfery. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »