Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Potas

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Potas, którego zawartość w popiele jest szczególnie wysoka, nie tworzy — jak się zdaje — trwałych połączeń organicznych, lecz występuje wyłącznie w formie jonu. Dlatego też spełnia on przypuszczalnie funkcje regulowania właściwości koloidalnych plazmy. Młode, rosnące komórki roślinne zawierają znaczne ilości potasu. Pierwiastek ten jest również najintensywniej pobierany w młodocianych fazach rozwojowych rośliny. Potas wywiera specyficzne działanie na gospodarkę wodną komórki; Wywiera również wpływ na szybkość przyswajania C02. Potasu nie można zastąpić litem ani sodem prawdopodobnie ze względu na większą grubość otoczki hydratacyjnej wymienionych jonów. W pewnych tylko przypadkach można potas zastąpić rubidem lub cezem. Najważniejszymi minerałami dostarczającymi potasu glebie są skalenie potasowe. Potas jest pierwiastkiem antagonistycznym w stosunku do wapnia, występującego w glebie przeważnie w postaci węglanu, siarczanu lub fosforanu. Potas zwiększa pęcznienie koloidów plazmy, które noszą ładunek ujemny, natomiast wapń zmniejsza stopień ich napęcznienia, o czym już uprzednio wspomniano. Zmiany w stosunkach ilościowych obu jonów w komórce wywołują zatem odpowiednie zmiany w stopniu uwodnienia plazmy. Wapń działa nie tylko pośrednio, przez regulowanie koloidalno—chemicznych właściwości plazmy, lecz pełni jeszcze specyficzną role jako materiał budulcowy komórki. Pektynian wapnia wchodzi w skład blaszki środkowej błon komórkowych, wskutek czego rośliny hodowane na pożywkach nie zawierających tego pierwiastka wykazują objawy przedwczesnego zamierania stożka wzrostu. Sole wapniowe kwasów organicznych, przede wszystkim zaś szczawian wapnia, występują w znacznych ilościach u wielu roślin. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że obecność wapnia w komórce jest bezwarunkowo konieczna dla neutralizacji kwasów organicznych. [więcej w: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, metronidazol dla gołębi, badania przed oddaniem krwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania przed oddaniem krwi fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej metronidazol dla gołębi