Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Wydzielanie korzeniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Obecnie skłaniamy się do przyjęcia hipotezy, że wnikanie substancji chemicznych do plazmy jest wynikiem skomplikowanego współdziałania dwu czynników: adsorpcji i ultrafiltrowej struktury plazmy. Korzeń nie tylko pobiera substancje chemiczne, lecz również wydziela je do gleby; proces ten ma duże znaczenie przy rozpuszczaniu soli mineralnych związanych przez cząstki gleby. Wydzielanie korzeniowe można łatwo stwierdzić doświadczalnie. Jeżeli wypolerowaną płytkę marmurową umieścimy bezpośrednio pod systemem korzeniowym, wówczas po pewnym czasie zauważymy na niej delikatnie wytrawione ślady w miejscach zetknięcia się korzeni z powierzchnią marmuru. Korzeń bowiem wydziela kwas węglowy, który rozpuszcza węglan wapnia. W pewnych przypadkach korzeń wydziela do gleby również inne kwasy. Wydzielanie przez korzeń jonów wapniowych i potasowych stwarza warunki do opisanej wyżej adsorpcji wymiennej zarówno kationów, jak i anionów. Ponieważ sole mineralne, jak wspomniano poprzednio, są zazwyczaj związane adsorpcyjnie, na cząstkach gleby, roślina może je stamtąd usunąć i pobrać drogą dyfuzji, jeżeli wydzieli na ich miejsce jony o większej zdolności adsorpcyjnej. Spośród kationów roślina szczególnie łatwo wydziela jon H pochodzący przede wszystkim z procesów oddechowych. Jon ten adsorbuje się silnie na cząstkach gleby, wskutek czego może wypierać inne zaadsorbowane na nich kationy. W podręczniku tym nie będziemy jednak omawiać bliżej postulowanej dziś szeroko współzależności pomiędzy oddychaniem a pobieraniem soli mineralnych. Dotychczas omówione fakty świadczą już o tym, że pozornie tak prosty proces, jakim jest pobieranie soli mineralnych przez komórkę roślinną, przebiega w rzeczywistości w sposób niezwykle skomplikowany; mechanizmu pobierania soli mineralnych nie można wyjaśnić zadowalająco za pomocą prostego schematu, opartego na zasadzie dyfuzji, analogicznego do schematu przedstawionego przy omawianiu gospodarki wodnej rośliny. Pobieranie soli mineralnych podlega bez wątpienia prawom fizyko-chemicznym, jednak przepuszczalność, wiązanie i akumulacja jonów są zarazem objawami aktywności żywej komórki. [hasła pokrewne: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, metronidazol dla gołębi, badania przed oddaniem krwi]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania przed oddaniem krwi fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej metronidazol dla gołębi