Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Natężenie parowania

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Natężenie parowania można w prosty sposób zmierzy przez ważenie całej rośliny w regularnych odstępach czasu. Znacznie wygodniejsze jest posługiwanie się potometrem. Potometr składa się ze zbiornika z bocznie osadzoną kapilarą. Ilość wody pobranej przez roślinę osadzoną w potometrze odczytuje się na podstawie odległości, o którą przesunęła się w kapilarze bańka powietrza wciągana wraz z wodą. Dla otrzymania dokładniejszych danych stoguje się jednak jeszcze inne metody, Przesycone wodą i napęczniałe zewnętrzne błony komórek skórki liścia, jak już wspomniano, oddają cząsteczki wody do otaczającej atmosfery dopóty, dopóki nie wyrówna się różnica w stopniu nasycenia wodą pomiędzy powietrzem a błoną. Wyrażając się ściśle fizycznie, proces dyfuzji pary wodnej dąży do wyrównania różnicy prężności pary miedzy roztworem znajdującym się w błonie komórkowej a powietrzem. Wszystkie czynniki zewnętrzne, które zmieniają wilgotność względną powietrza (ogrzanie powietrza przez promieniowanie słoneczne, dopływ suchego powietrza itp.), modyfikują oczywiście natężenie transpiracji. Na skutek parowania zmniejsza się stan nasycenia wodą błon komórkowych skórki, które dzięki siłom pęcznienia zaopatrują się w wodę z przylegających do nich warstw protoplazmatycznych. Zubożona w ten sposób w wodę plazma czerpie ją z wakuoli, wywołując tym samym wzrost stężenia soku komórkowego. Wszystkie te procesy, przede wszystkim zaś zmniejszenie napięcia błon komórkowych, powodują wzrost siły ssącej komórki. Dzięki temu komórka skórki ssie wodę z przylegających do niej komórek tkanek wewnętrznych. W ten sposób ubytek wody wskutek parowania zewnętrznych powierzchni rośliny przesuwa się stopniowo od powierzchni liścia aż do naczyń przewodzących wodę i wywołuje ruch wody w przeciwnym kierunku. [przypisy: przykłady chorób genetycznych, stomatologia wrocław, badanie witaminy d3 cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie witaminy d3 cena przykłady chorób genetycznych stomatologia wrocław