Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Regulacja wzrostu roślin

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Na niezwykle skomplikowany charakter tych procesów wskazuje m. in. fakt, wzrost błony komórkowej nie odbywa się zwykle na całej jej powierzchni, lecz z reguły Ogranicza sie do jej pewnych partii. Dzięki temu komórki rosnące przybierają różnorodne kształty, tak charakterystyczne dla podziału pracy w organizmie wielokomórkowym. Dopiero po pewnym czasie od momentu zakończenia wzrostu elongacyjnego zmienia się sposób wbudowywania nowo utworzonych cząsteczek celulozy w błony komórkowe. W tym okresie proces tzw. apozycji prowadzi do nakładania się nowych warstw błony na błonę pierwotną, przy czym włókna celulozowe nie tworzą już sieci, lecz układają sie mniej lub więcej równolegle do siebie, zachowując przy tym pewne nachylenie względem dłuższej osi komórki. Kierunek ułożenia włókien w warstwach sąsiadujących ze sobą może się zmieniać; ma to duże znaczenie dla umocnienia struktury błony i dla procesów jej pęcznienia. Wpływ czynników wzrostowych na wzrost elongacyjny świadczy najlepiej o tym, jak ważny i wielostronny jest udział plazmy w tym procesie. Regulacja wzrostu roślin odbywa się głównie za pośrednictwem tych czynników, często przewodzonych na znaczne odległości (podobnie jak hormony zwierzęce). Czynniki wzrostowe biorące udział we wzroście elongacyjnym nazywamy krótko substancjami w zrostowym i, chociaż mogą one wywierać wpływ jeszcze i na inne procesy. Obecnie najważniejszą substancją wzrostową jest niewątpliwie kwas P-indolooctowy, czyli tzw. heteroauksyna; powstaje ona z aminokwasu tryptofanu, wchodzącego w skład białek roślinnych. Związek ten pojawia się jako produkt przemiany materii zarówno w wielu roślinach wyższych, jak i niższych; również ślina i mocz ludzki zawierają zawsze nieco kwasu P-indolooctowego, Wrażliwość komórek roślinnych na tę substancję jest niezwykle wielka i przekracza stopień wrażliwości zwierząt na wpływ pewnych hormonów. [podobne: aparat słuchowy dofinansowanie, medycyna na ukrainie cena, kardiolog od czego jest ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy dofinansowanie kardiolog od czego jest medycyna na ukrainie cena