Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Podaż i popyt

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Mówiono, że ilość towaru, jaką można sprzedać na rynku, tj. popyt, zmienia się w odwrotnym stosunku niż cena, a ilość towaru dostarczona na rynek, tj. podaż, zmienia się w tym samym kierunku co cena. Inaczej mówiąc, popyt maleje wraz ze wzrostem ceny, wzrasta natomiast, gdy cena maleje. Podaż rośnie, gdy cena rynkowa podnosi się, maleje zaś, gdy cena spada. Ta bezpośrednia zależność ceny i popytu oraz ceny i podaży ma wyraźny charakter funkcji matematycznej i można ją przedstawić w tej postaci. Popyt D jest pewną funkcją ceny p, a więc D = f (p). Funkcja ta jest funkcją malejącą. Podobnie określić możemy podaż S jako funkcję ceny p, tj: S = 9?(p), przy czym na podstawie doświadczeń rynkowych stwierdzamy, że funkcja (p) jest funkcją rosnącą. Popyt i podaż jako funkcje ceny można przedstawić za pomocą skal popytu i podaży. Poszczególne wielkości uzyskujemy empirycznie z obserwacji ruchu ceny, popytu i podaży na rynku w określonym miejscu i czasie. Posługując się skalą- popytu i podaży możemy otrzymać wykresy funkcji popytu i podaży danego towaru. W układzie współrzędnych prostokątnych oznaczamy na osi rzędnych ker lejne ceny, a na osi odciętych odpowiadające im ilości towaru nabywanego lub oferowanego, a więc wielkości popytu i podaży przy danej cenie. Oczywiście wykresy zarówno krzywej popytu, jak i krzywej podaży są prawidłowe przy założeniu, że popyt i podaż zmieniają się na rynku tylko pod wpływem ceny. W rzeczywistości jednak jest inaczej. Wprawdzie cena jest głównym czynnikiem kształtującym popyt i podaż w długim okresie, ale obok ceny działają też i inne czynniki. Na wielkość popytu istotny wpływ mają, oprócz poziomu cen, gusty konsumentów, poziom dochodów ludności, ceny substytutów i dóbr komplementarnych. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie ścieków, mozaika tytoniowa, lek clatra]

Tags: , ,

No Responses to “Podaż i popyt”

  1. Artur Says:

    Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

  2. Marcelina Says:

    Article marked with the noticed of: operacja laparoskopowa[...]

  3. Alicja Says:

    Kurcze miesni to cukier w diecie

Powiązane tematy z artykułem: kol med krotoszyn lek clatra mozaika tytoniowa