Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Mikoryza

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Cechy wzajemnego pasożytnictwa można również wykryć w mikoryzie, zjawisku polegającym na współżyciu systemu korzeniowego roślin z grzybami. Korzenie większości naszych drzew leśnych są oplecione gęstym kożuchem grzybni. Stają się wówczas krótkie i grube, a kożuch przejmuje funkcje włośników, gdyż jego poszczególne strzępki wrastają do gleby, łącząc się z resztą grzybni rozwijającą się w glebie. Grzyby wnikają do kory korzenia, najwyżej jednak do endodermy. Strzępki jej mogą wrastać w przestwory międzykomórkowe (mikroryza zewnętrzna), mogą jednak również wnikać do wnętrza komórek kory (mikoryza wewnętrzna. Pomiędzy tymi typami krańcowymi występują formy pośrednie. W korzeniach storczyków, których nasiona kiełkują i rozwijają się zwykle tylko w obecności współżyjącego Z nimi grzyba, strzępki grzyba, skupione w zewnetrznych warstwach kory w postaci kłębków, pasożytują bez wątpienia na żywicielu. W bardziej wewnętrznych warstwach kory roślina opanowuje jednak wnikającego pasożyta, trawi strzępki lub też wywołuje ich rozrywanie się. Pozbawione chlorofilu gatunki storczyków, takie jak nasz krajowy gnieźnik (Neottia nidus avis), muszą Oczywiście pobierać wszystkie niezbędne im substancje pokarmowe wraz z Węglowodanami z grzyba, sa one zatem zwyczajnymi pasożytami: Podobnie układa się współzależność pomiędzy grzybem:a żywicielem bezzieleniowej korzeniówki (Pirolacede). Nie wyjaśniono dotychczas, czy przy tego rodzaju mikroryzie grzyb czerpie jakiekolwiek korzyści ze współżycia, Jeżeli chodzi o pewne storczyki Zdolne do całkowicie samodzielnego w późniejszych fazach rozwoju, grzyb zaopatruje przypuszczalnie w substancje pokarmowe oraz witaminy dopóty dopóki nie osiągnie ona fazy rozwoju, w której może już sama je syntetyzować. Dzięki mikoryzie gatunki z rodziny Ericaceae, rozwijające się na jałowych glebach, są zaopatrywane  w składniki mineralne. Grzybnia w glebie zwiększa możliwości rozwoju Ericaceae nawet wtedy, gdy nie styka się bezpośrednio z ich systemem korzeniowym. [podobne: diadynamik przeciwwskazania, endokorona cena, skierowanie do sanatorium zus ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diadynamik przeciwwskazania endokorona cena skierowanie do sanatorium zus