Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Rośliny owadożerne

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Wiele naszych drzew leśnych wykazuje mikoryzę, należącą zazwyczaj do typu zewnętrznego (Sosna, świerk, modrzew, dąb); czasami jednak występuje typ przejściowy do mikoryzy wewnętrznej (brzoza, osika). Jest niemal pewne, że współżycie polega na tym, że grzyb zaopatruje drzewo i sole mineralne, szczególnie w związki azotu i drzewo dostarcza mu przede Wszystkim węglowodanów. Wiele  znanych grzybów kapeluszowych owocuje tylko wówczas, gdy grzybnia ich styka się z korzeniami drzew leśnych, Zbieraczom grzybów wiadomo, że pewne gatunki grzybów są związane ze Ściśle określonymi żywicielami, np. Boletus elegans z modrzewiem, Boletus scaber — z brzozą. Boletus rufus — z Osiką Botetus: luteus — a sosną itd. Współżycie obkî symbiontów jest zjawiskiem wysoce skomplikowanym. Rośliny owadożerne można zaliczyć do organizmów cudzożywnych, z zastrzeżeniem, że odżywiają się zwłokami złapanych owadów. Ponieważ rośliny te mają chlorofil i zdolność asymilacji COe, można je doskonale hodować bez dostarczania im pokarmu przez korzeń; Heterotrofia ich ogranicza się prawdopodobnie jedynie do soli azotowych łub fosforowych, które ich naturalnych siedliskach nie występują zwykle dostatecznej ilości. Nie stwierdzono przystosowania się roślin owadożernych do Chwytania określonych gatunków owadów. Strawne części owada zostają ,rozpuszczone przez enzymy proteolityczne wydzielane przez gruczoły występujące na liściach. Rozpuszczalne produkty rozkładu następnie resorbowane przez roślinę za pomocą gruczołów. [więcej w: diadynamik przeciwwskazania, endokorona cena, skierowanie do sanatorium zus]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diadynamik przeciwwskazania endokorona cena skierowanie do sanatorium zus