Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Krążenie pierwiastków w przyrodzie

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Ogromny świat roślin cudzożywnych, przede wszystkim zaś saprofityczne bakterie i grzyby, odgrywa zasadniczą rolę, jak to już wielokrotnie zaznaczyliśmy, w gospodarce naturalnej, biorąc udział w tzw. krążeniu pierwiastków. Przy omawianiu asymilacji C02 wspomniano, że zadziwiającą stałość zawartości C02 w powietrzu przypisać należy przede wszystkim procesom oddechowym mikroorganizmów. Ponieważ roślina samożywna wydziela w wyniku własnych procesów energetycznych najwyżej 1/3 ilości C02 związanego w produktach fotosyntezy, pozostały węgiel wraca w swej pierwotnej formie (jako C02) do atmosfery dopiero po skomplikowanych przemianach i wędrówkach w innych organizmach. Część substancji wytworzonych przez rośliny zostaje spożyta przez Zwierzęta roślinożerne, przy czym częściowo ulega spalaniu na C02, a częściowo wchodzi w skład ciała zwierzęcia. W tym ostatnim przypadku substancje organiczne stają się — po Śmierci zwierzęcia czy rośliny — podłożem, na którym rozwijają się saprofity. Organizmy te, żyjące w wyspecjalizowanych zespołach, przeprowadzają dalszy rozkład substancji organicznych. Uprzednio zaznaczono już, że bakterie dokonujące fermentacji mlekowej i masłowej (a także wiele innych bakterii i grzybów) rozkładają węglowodany. Rozkład ten, stosunkowo nieekonomiczny, jest przyczyną, że ilość wydzielanego węgla — w postaci C02 lub innych produktów rozkładu — jest znacznie wyższa, niż ilość węgla zużywana do budowy komórek tych mikroorganizmów. Zazwyczaj podczas takiego rozkładu jeden gatunek zbiorowiska bakterii przerabia dalej produkty przemiany materii drugiego gatunku; w końcu cały związany organicznie węgiel zostaje przekształcony na dwutlenek węgla i w tej formie wykorzystywany ponownie w procesie fotosyntezy autotrofów. Tym samym zamyka się cykl krążenia węgla w przyrodzie. Doświadczenie uczy nas, Że wszystkie jego ogniwa pozostają w równowadze, a rośliny cudzożywne biorą w nim istotny udział. [patrz też: ,salus siedlce piłsudskiego, magra dębica, proliver cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Krążenie pierwiastków w przyrodzie”

  1. Emil Says:

    Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

  2. Milan Says:

    Article marked with the noticed of: herbaty czarne[...]

  3. Hightower Says:

    Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: magra dębica proliver cena salus siedlce piłsudskiego