Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Skład fizyko-chemiczny gleby

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Każda cząstka gleby jest otoczona warstwą wody będącą rezultatem adsorpcji lub pęcznienia. Przestrzenie pomiędzy cząstkami gleby są wypełnione częściowo powietrzem niezbędnym do oddychania korzeni (brak powietrza w glebach bagnistych wywiera bardzo niekorzystny wpływ na rozwój roślin), a częściowo wodą kapilarną, która jest głównym źródłem wody dla rośliny. Dzięki siłom kapilarnym umożliwiającym przemieszczanie się wody na mniejsze lub większe odległości, włośniki mogą korzystać z wody nie znajdującej się w ich bezpośrednim otoczeniu. Dlatego też skład fizyko-chemiczny gleby i szczególna jej struktura mają rozstrzygający wpływ na zawartość w niej wody i na możliwości wykorzystania jej przez roślinę.  Gleby piaszczyste zatrzymują po deszczu mniejsze ilości wody niż gleby gliniaste czy humusowe, o cząstkach silnie pęczniejących; w takich jednak glebach większy procent wody jest związany w sposób bezużyteczny dla rośliny. Siła ssąca przeciętnych naszych gleb uprawnych jest na ogół dość niska (poniżej 5 atm.). Składają się na nią: siła adsorpcyjna i siły pęcznienia cząstek gleby oraz wartość osmotyczna roztworu glebowego. Typowe gleby solniskowe i pustynne wykazują jednak wyższe siły ssące (węgierski step alkaliczny 30 atm., pustynia algierska ponad 100 atm.). Pobieranie wody z gleby przez włośniki napotyka zawsze na pewien opór; nic też dziwnego, że zależnie od środowiska i gatunku rośliny stwierdzono duże rozbieżności w wartości Osmotycznej komórek włośnikowych (Phaseoius około 2—3,5 atm., Pelargonium około 5 atm., halofity powyżej 20 atm„ rośliny pustyniowe powyżej 100 atm.). Komórki miękiszowe kory korzenia przylegające bezpośrednio do włośnika pobierają z niego wodę, dopóki ich siła ssąca jest większa Od siły ssącej komórki włośnikowej. Komórka o wyższej sile ssącej pobiera wodę przede wszystkim z napęczniałej błony komórkowej, ta zaś dzięki zdolności do pęcznienia usiłuje wyrównać tę stratę kosztem wody pobranej z komórki sąsiedniej o niższej sile ssącej. W rezultacie prowadzi to do pobierania wody przez komórkę o wyższej sile ssącej z komórki o sile ssącej niższej aż do chwili wyrównania się obu sił. [przypisy: przykłady chorób genetycznych, stomatologia wrocław, badanie witaminy d3 cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie witaminy d3 cena przykłady chorób genetycznych stomatologia wrocław