Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Geneza i istota pieniądza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Geneza i istota pieniądza W miarę rozwoju produkcji towarów, równolegle do funkcji pieniądza jako środka obiegowego, rozwija się jego funkcja środka płatniczego. We wczesnym stadium wymiany towarowo-pieniężnej sprzedaż. towarów odbywała się za gotówkę. W ślad za sprzedażą towaru następowała zapłata. Rozwój stosunków towarowych stworzył nową formę wymiany: kupowania i sprzedawania na kredyt. Pieniądz jako środek płatniczy występuje w wynikli wymiany kredytowej, w transakcjach pożyczkowych, przy spłacie wszelkiego rodzaju zobowiązań, a również przy opłacie podatków, opłat administracyjnych, przy regulowaniu czynszu dzierżawnego itp. Pieniądz w roli środka płatniczego z jednej strony ułatwia proces wymiany, przyspiesza . zatem produkcję towarową, z drugiej strony jednak pogłębia sprzeczności produkcji towarowej i zwiększa możliwości zaburzeń gospodarczych. Jeżeli na przykład dłużnik nie zwraca długu wierzycielowi, to ten ostatni nie jest w stanie zakupić potrzebnych mu środków produkcji czy konsumpcji, nie może też uregulować swoich zobowiązań wobec innych wierzycieli. Może się to ujemnie odbić na procesie produkcji i wymiany towarowej. W ramach systemu pieniądza kruszcowego wymiana wewnętrzna i zagraniczna w istocie swej nie różniły się od siebie. Pieniądz krajowy, przechodząc do sfery wymiany międzynarodowej, wyzbywał się tylko swych cech narodowych, takich jak nazwa, ustalona w danym kraju skala cen, szata zewnętrzna, gdyż cechy te mogły nie być uznane na rynku światowym. Z .chwilą rozpowszechnienia się pieniądza papierowego i opanowania przez niego rynku wewnętrznego w poszczególnych krajach występuje w skali światowej definitywne zróżnicowanie pieniądza krajowego i światowego. Wielkie mocarstwa kontrolujące przeważającą część obrotów rynku światowego pragną narzucić całemu światu swoje narodowe waluty jako pieniądz światowy. Stany Zjednoczone usiłowały uczynić pieniądzem światowym dolar, Wielka Brytania – funt sterling. [więcej w: katarynka bydgoszcz, climea meno, zacznijmy od nowa filmweb ]

Tags: , ,

No Responses to “Geneza i istota pieniądza”

 1. Klaudia Says:

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 2. Nela Says:

  Article marked with the noticed of: klinika włosa[...]

 3. Mieszko Says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

 4. Ludwik Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spirulina[...]

 5. Sugar Man Says:

  Do tego non stop zimne ręce

Powiązane tematy z artykułem: climea meno katarynka bydgoszcz zacznijmy od nowa filmweb