Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Działanie prawa wartości

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Działanie prawa wartości nie ogranicza się do tego, że spełnia ono rolę regulatora proporcji gospodarki narodowej ,i jej równowagi. Zakres jego działania jest znacznie szerszy, obejmuje główne procesy gospodarcze i społeczne produkcji towarowej. Działanie prawa wartości prowadzi do rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa, stosowania nowej techniki i lepszej .organizacji pracy. Wartość produkcji jest określona przez ilość pracy społecznie niezbędnej, to znaczy przez ilość pracy pod- stawowej grupy producentów. Produkcja towarowa, pieniądz i prawo wartości wytwórców znajdują się zawsze tacy, których indywidualne nakłady. pracy są mniejsze od nakładów społecznie niezbędnych. Wytwórcy ci otrzymują dodatkowe, nadzwyczajne zyski. Ich krótszy indywidualny czas pracy nie jest zazwyczaj rezultatem wyższych zdolności, ale przeważnie stosowania lepszej techniki. W pogoni za wyższymi zyskami producenci starają się korzystać ze zdobyczy nowej techniki, starają się rozwijać ją i unowocześniać. Dokonywać tego mogą przede wszystkim bogatsi producenci. Toteż zamożniejsi szybko będą się bogacić, ubożsi natomiast będą ulegać pauperyzacji, gdyż nie stać ich na stosowanie nowej techniki, na umasowienie produkcji i w związku z tym koszty wytwarzania mają wyższe od innych, zyski zaś mniejsze. Prawo wartości prowadzi więc do rozwarstwienia, zróżnicowania producentów towarów. Prawo wartości wyraża zależność między pracą społeczną zużytą na wytworzenie towarów a ceną, podażą i popytem na rynku; pokazuje, w jaki sposób zależność ta prowadzi do rozdziału pracy społecznej pomiędzy różne gałęzie produkcji. Współzależności między podażą, popytem i ceną, tak jak się ujawniają bezpośrednio na rynku, ujmuje w proste związki przyczynowe i relacje ilościowe prawo podaży i popytu. [hasła pokrewne: przydomowe oczyszczalnie ścieków, mozaika tytoniowa, tahitian noni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mozaika tytoniowa pasemka caspariego` tahitian noni