Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Drożdże

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Drożdże czerpią np. azot, niezbędny do syntezy białka z soli amonowych, wytwarzają więc aminokwasy i białka z najprostszych substancji nieorganicznych. Pewne saprofity wykorzystują również azotany, aczkolwiek mniej chętnie niż to czynią rośliny wyższe. Pleśniaki, np. Aspergillus niger, można hodować na pożywce azotanowej odpowiedniej do hodowli rośliny wyższej, pod warunkiem dodania do pożywki pewnej ilości cukru. O zdolności wiązania azotu atmosferycznego przez pewne mikroorganizmy wspomniano już uprzednio. Znane są jednak pewne grzyby i bakterie, które wymagają do swego rozwoju azotu związanego organicznie, a więc aminokwasów, peptonu, a nawet białka. Organizmy te są prawdopodobnie pozbawione zdolności do syntezy pewnych aminokwasów lub innych związków azotowych. Pewne dane doświadczalne przemawiają za tym, że różne stopnie heterotrofii są objawem mniej lub bardziej posuniętej utraty pierwotnej zdolności syntetycznej. Ostatnio otrzymano, za pomocą odpowiednich zabiegów, mutanty workowca Neurospora, które utraciły zdolność syntezy Ściśle określonych substancji, wskutek czego także w stosunku do nich nabrały charakteru heterotrofów. Pasożyty Między roztoczami a pasożytami, które rozwijają się tylko pod warunkiem włączenia się w przemianę materii żywego organizmu, istnieje szereg form przejściowych. Pasożyty dzielimy na pasożyty bezwzględne i względne. Na przykład bakterie chorobotwórcze wywołujące tężec, wąglik, cholerę i tyfus, żyją jako saprofity w glebie lub w wodzie, a tylko w sprzyjających Okolicznościach przechodzą na pasożytniczy tryb życia. Natomiast bakteria wywołująca dyfteryt jest pasożytem bezwzględnym. Pasożytnicze bakterie i grzyby są przyczyną różnorodnych chorób atakowanych przez nie żywicieli wśród roślin, zwierząt i ludzi. Glonowce (Phycomycetes), np. Peronospora, śniecie i rdze wywołują, jak wiadomo, poważne szkody Wśród roślin uprawnych. Organizm pasożytujący nie tylko niszczy, przynajmniej Częściowo, żywiciela, pobierając z niego substancje budulcowe i pokarmowe, lecz uszkadza go w znacznie wyższym stopniu, wprowadzając do jego przemiany materii trujące produkty wydzielnicze (toksyny, np. marasminy, wywołujące więdniecie). W podobny sposób działają na człowieka bakterie chorobotwórcze. [więcej w: diadynamik przeciwwskazania, endokorona cena, skierowanie do sanatorium zus ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diadynamik przeciwwskazania endokorona cena skierowanie do sanatorium zus