Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Dążenie przedsiębiorców kapitalistycznych do osiągania maksymalnych zysków

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2019

Dlatego też pieniądz stanowi pierwszą formę przejawiania się kapitału. Nagromadzone pieniądze przeznacza kapitalista na zakup środków produkcji i siły roboczej i pod tymi postaciami występuje kapitał w procesie produkcji. Po zakończeniu danego procesu produkcji kapitał przyjmuje postać towarową, występując jako masa wytworzonych produktów. Po sprzedaży towarów na rynku przyjmuje znów postać pienieżną. Kapitalista przeznacza tylko część uzyskanych pieniędzy na zaspokojenie swoich potrzeb. Podstawową ich masę zamienia ponownie na środki produkcji i siłę roboczą, rozpoczynając nowy cykl produkcyjny w celu dalszego osiągania zysku. Pieniądze, które zostają wycofane z procesu produkcji i wymiany kapitalistycznej i zostają przeznaczone na zakup środków konsumpcji lub odłożone jako rezerwa, skarb, przestają być kapitałem, nie przynoszą zysku. Chociaż każdy kapitał rozpoczyna swoją drogę w postaci określonej sumy pieniędzy, nie oznacza to jednak, że sam.pieniądz jest z natury kapitałem. Pieniądz nie zawsze był i nie zawsze jest kapitałem. Staje się nim tylko W określonych warunkach społeczno- gospodarczych, gdzie zostaje wprowadzony do specyficznego. kapitalistycznego procesu produkcji i wymiany. Dążenie przedsiębiorców kapitalistycznych do osiągania maksymalnych zysków jest głównym motorem rozwoju produkcji i wymiany w gospodarce kapitalistycznej, to tym samym bez wyjaśnienia istoty i źródła zysku nie można zrozumieć w pełni istoty kapitalistycznego sposobu produkcji. Wydawać by się mogło, że najprościej można objaśnić to Wartość zjawisko w ten sposób, że kapitalista sprzedaje swój towar dodatkowa po wyższej cenie, niż go kupił. Ale takie tłumaczenie nie w pełni wyjaśnia sprawę. Obieg, czyli wymiana towarów, nie stwarza żadnej nowej wartości. Wartość dodatkowa w całej gospodarce nie może więc wynikać z nieekwiwalentnej wymiany, tzn. ze sprzedaży powyżej wartości, gdyż zysk sprzedającego byłby jednocześnie stratą kupującego. Zyski i straty sprzedających i kupujących musiałyby się wzajemnie wyrównywać, a suma wartości nie wzrosłaby. [więcej w: chlortalidon, wyścig z czasem filmweb, nerw bloczkowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Dążenie przedsiębiorców kapitalistycznych do osiągania maksymalnych zysków”

  1. Justyna Says:

    Przerazajace to…

  2. Twitch Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: utrata włosów[...]

  3. Jadwiga Says:

    Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

Powiązane tematy z artykułem: chlortalidon nerw bloczkowy wyścig z czasem filmweb