Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Reakcje popytu na zmianę dochodów realnych ludności

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Dla każdego towaru wykres krzywej popytu będzie więc inny, gdy inna jest reakcja popytu na zmianę ceny. Wielkość Reakcji popytu na zmianę ceny nazywamy cenową elastycznością popytu. Cenowa elastyczność popytu jest to więc stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny Reakcje popytu na zmianę dochodów realnych ludności nazywamy dochodową elastycznoscią popytu. Wzrost dochodów ludności powoduje zawsze wzrost popytu na różne towary. Nie wzrasta jednak w równym stopniu popyt na wszystkie towary. Gdy zwiększa się dochód ludności, to wzrastają zakupy na rynku; dodatkowy dochód przeznaczony jest jednak głównie na kupno tych towarów, których nabycie – przy dawnych dochodach – było trudne. Popyt na te towary wzrośnie szybko, natomiast na towary pierwszej potrzeby, które dotychczas nabywano w dostateczne) ilości, popyt nie wzrośnie albo wzrośnie nieznacznie. Dochodowa elastyczność popytu jest więc różna dla różnych towarów przy różnym wzroście dochodów- jest ważne przy ustalaniu wielkości produkcji, jaką zamierza się uzyskać z podejmowanych inwestycji. Jeśli budowany zakład produkcyjny ma rozpocząć produkcję za 5 – 6 lat i w tym okresie przewidywany jest wzrost dochodów ludności to istotne jest zbadanie, jaka będzie reakcja popytu na ten wzrost dochodów. Z punktu widzenia polityki gospodarczej istotne znaczenie ma nie tylko znajomość cenowej i dochodowej elastyczności popytu, ale także elastyczności mieszanej, czyli stosunku względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej ceny innego określonego dobra. Popyt na .masło zależy nie tylko od jego ceny czy od dochodów ludności, lecz także od ceny innych towarów zastępujących masło, jak margaryna czy smalec. Artykuły te nazywa- my dobrami zastępczymi lub substytutami. Wielkość popytu na benzynę zależy nie tylko od jej ceny, ale także w. pewnym stopniu od cen samochodów. Im tańsze są samochody, tym ludność więcej ich kupuje i tym samym więcej musi kupować benzyny. [patrz też: przydomowe oczyszczalnie ścieków, mozaika tytoniowa, tahitian noni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mozaika tytoniowa pasemka caspariego` tahitian noni