Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Ciecz wydzielana podczas płaczu wiosennego

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Ciecz wydzielana podczas płaczu wiosennego znajduje zastosowanie praktyczne (np. do otrzymywania cukru, wina palmowego i innych napojów fermentacyjnych). Ciecz wydzielana przez parcie korzeniowe w lecie jest zazwyczaj pozbawiona substancji organicznych. Zawiera jedynie niewielki procent soli mineralnych. Siły, które wywołują gutację i parcie korzeniowe, są prawdopodobnie identyczne z siłami zapewniającymi normalny dopływ wody do rośliny. Uprzednio już zaznaczono, że wnikanie wody do korzeni trudno jest wyjaśnić na zasadzie działania sił osmotycznych, ponieważ siła ssąca komórek od włośnika do wiązek przewodzących nie wzrasta równomiernie, lecz wartość jej począwszy od endodermy znowu się zmniejsza. Mimo to jednak komórki otaczające naczynia wyciskają do nich wodę. Być może, że komórki miękiszowe rozmieszczone dookoła naczyń mają charakter gruczołów wodnych, aktywnie wydzielających wodę do wnętrza naczyń. Nowsze dane przemawiają że wędrówka mineralnych poprzez korę korzenia i wydzielanie ich do naczyń się niezależnie od wody. W naczyniach pojawia się wskutek tego roztwór soli mineralnych, który działając jak osmometr pobiera wodę Z otaczających komórek miękiszu korowego. Aktywne wydzielanie wody próbowano także wyjaśni± za pomocą zjawisk elektroosmotycznych. Problem ten, podobnie jak i inne problemy aktywnej działalności komórki, stanowi ważne, nie rozwiązane dotychczas zagadnienie w dziedzinie fizjologii przemiany materii. PRZEWODZENIE WODY Parowanie i gutacja mogą przebiegać przez dłuższy czas bez większego zakłócenia gospodarki wodnej rośliny tylko pod warunkiem stałego uzupełniania strat wody, tzn. pod warunkiem istnienia stałego prądu przewodzącego wodę z miejsca pobierania (korzenia) do miejsca wydzielania. Przewodzenie wody stanowi u roślin wielokomórkowych problem szczególnie ważny, zasługujący na nieco szersze omówienie. [hasła pokrewne: przykłady chorób genetycznych, stomatologia wrocław, badanie witaminy d3 cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie witaminy d3 cena przykłady chorób genetycznych stomatologia wrocław