Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Aktywność komórki

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Aktywność komórki, podobnie jak wszystkie procesy życiowe, jest zjawiskiem trudnym do wyjaśnienia, którego nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych modyfikujących go procesów. Tłumaczy nam to, że natężenie pobierania soli mineralnych przez korzeń zmienia się zależnie od czasu, oświetlenia lub zaciemnienia nadziemnej części rośliny. c. Przewodzenie soli mineralnych. Z chwilą pobrania soli mineralnych przez plazmę komórek włośnikowych nasuwa się dalszy problem w jaki sposób z komórek tych docierają one do reszty komórek organizmu wielokomórkowego. W roślinie wyższej musi się odbywać transport soli mineralnych od miejsca pobierania (tj. włośnika) przez całą jej długość, ponieważ młode stożki wzrostu części nadziemnych wymagają stałego dopływu niezbędnych składników mineralnych. W chwili obecnej wiemy jeszcze bardzo niewiele zarówno o drogach tego transportu, jak i o jego mechanizmie. Wnikanie soli mineralnych do komórki nie jest związane z równoczesnym dopływem do niej wody, pobieranie bowiem składników mineralnych może się odbywać zupełnie niezależnie od ruchu wody. Nie ulega jednak wątpliwości, że w transporcie soli mineralnych na dalekie odległości odgrywa rolę przede wszystkim prąd transpiracyjny wznoszący się w naczyniach. W pewnych przypadkach, zwłaszcza przy przewodzeniu soli mineralnych na dalsze odległości w kierunku zstępującym, transport odbywa się przypuszczalnie w rurkach sitowych; tą drogą roślina wycofuje sole mineralne z żółknących liści. Pobrane przez korzenie składniki mineralne przenikają w sposób dotychczas niewyjaśniony przez korę aż do walca osiowego, gdzie wskutek pewnego rodzaju wydzielania dostają Sie do naczyń, w których wznoszą się do góry wraz z prądem transpiracyjnym. Podobnie jak komórki parenchymatyczne sąsiadujące z naczyniami czerpią z nich wodę stosownie do swych potrzeb, tak samo pobierają one sole mineralne z roztworu wypełniającego naczynia lub wysycającego błony. [patrz też: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, metronidazol dla gołębi, badania przed oddaniem krwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania przed oddaniem krwi fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej metronidazol dla gołębi